De blockchain; een transparante, onafhankelijke database

De blockchain; een transparante, onafhankelijke database

De blockchain is een technologie die, zonder overkoepelende eigenaar, transacties van individuele partijen vast legt. Je kan zeggen dat er simpelere technologieën zijn ontwikkeld. Echter is de methode van blockchain zo groot geworden dat het de economie zoals we die nu kennen op zijn kop zou kunnen zetten.

Wat een blockchain is

Blockchain is als het ware een online database. In deze database staat, uiteraard, informatie opgeslagen. Deze informatie betreft voornamelijk transacties, blockchains worden namelijk vooral gebruikt voor geldzaken. De blockchain is als het ware een ketting, dat blokken verbindt.

De blokken kun je zien als spreadsheets of rubrieken. Van deze sheets met data bestaan er kopieën. Deze sheets zijn allemaal identiek en bevatten allemaal dezelfde data. Op de sheets, of eigenlijk blokken staat een overzicht gedane transacties tussen individuele partijen. Deze informatie kan door iedere deelnemer van de blockchain op elk moment van de dag ingezien of uitgebreid worden.

Nu even in het Nederlands, alsjeblieft?

Een blockchain is als het ware een enorm web dan wel ketting tussen blokken. Elk blok is een rubriek, je kan dit ook wel zien als een spreadsheet.
Elk blok bevat informatie van bijvoorbeeld een gemaakte transactie.

Bijvoorbeeld: bedrijf X maakt bedrag Y over naar bedrijf Z.

Dit is een transactie, en de informatie daarvan (zoals wanneer heeft de transactie plaats gevonden, tussen welke partijen heeft de transactie plaats gevonden, om welk bedrag gaat het) wordt gebundeld in een blok. Als bedrijf X en Z samenwerken komen ze op een bepaald punt tot besluit dat bedrijf X naar bedrijf Z een bedrag dient over te maken. Als deze beide partijen het eens zijn over deze transactie, vindt het plaats en worden de gegevens hiervan opgeslagen in een ‘blok’. 


Dit blok met deze informatie bestaat nu, en voor altijd. Het heeft plaatsgevonden en niet meer terug gedraaid. Net als dat de informatie van de gemaakte transactie nooit meer verwijderd kan worden. Beide partijen kunnen deze informatie en gegevens terug zien in de blockchain.

Een blockchain is als het ware een vastgelegde en afgesproken ‘gebeurtenissenweb’ tussen bedrijven die deelnemers zijn van deze blockchain. De deelnemers kunnen elk moment op welke locatie dan ook informatie dat hier in staat inzien. En dus ook uitbreiden.

Hoe werkt het?

Een blockchain heeft deelnemers. Elke deelnemer heeft toegang tot de informatie die opgeslagen staat in de blockchain. De informatie betreft belangrijke gegevens als bijvoorbeeld Bitcoins of andere cryptomuntsoorten, tokens, eigendomsbewijzen, betaling van verzekeringen, et cetera.

Elke deelnemer kan nieuwe data toevoegen aan de blockchain.
Maar niet verwijderen. Elke transactie dat in het verleden is gedaan, blijft voor altijd aanwezig in de blockchain. Voor elke deelnemer is dezelfde informatie te lezen. Stel, jij voegt gegevens toe aan de blockchain.

Eerst moet 51% van de andere deelnemers het eens zijn met de informatie die je toe wilt voegen (is iedereen het eens met de transactie die gemaakt gaat worden, en kloppen de gegevens van de transactie wel). Zijn ze het met je eens, wordt  de transactie gemaakt, wordt het opgeslagen in deze database en kan vanaf dan elke willekeurige andere deelnemer deze informatie ook zien. Op deze manier krijg je een heel transparante database. Waar gegevens zijn opgeslagen met toestemming van de rest.
Is er een andere deelnemer die iets wil toevoegen aan de blockchain, gaat dit precies hetzelfde. Nogmaals, niemand is eigenaar. 

Hoe werkt het?

Open en gesloten blockchains

De blockchain is een technologie ontwikkeld zodat bedrijven, maar ook individuen op een betrouwbare wijze met elkaar kunnen samenwerken.
En er bestaan twee soorten blockchains, open en gesloten blockchains.

Open blockchains zijn toegankelijk voor iedereen. Wat hier in opgeslagen staat is bijvoorbeeld de Bitcoin, althans wat er met de bitcoin gedaan wordt. Iedereen kan hier in investeren, de koers inzien, en nog meer belangrijke informatie volgen.

Gesloten blockchains worden veelal gebruikt door bedrijven die samenwerken en aan de hand van de blockchain makkelijk informatie over de door hen gedane transacties kunnen inzien. Deze blockchain kan dan alleen ingezien worden door de participerende bedrijven.

Een voorbeeld

Het is nu misschien nog lastig te begrijpen. Daarom volgt hier een voorbeeld. Vier scholen organiseren een schoolreisje. Hiervoor moet natuurlijk van alles geregeld worden. Samen sluiten de vier scholen aan bij een gesloten blockchain. Hier kunnen ze allen namelijk elk moment van de dag online inzien welke school wat heeft geregeld.

School 1 heeft alles van de kosten voorgeschoten.
School 2, 3 en 4 zien dit in hun blockchain.
School 2 heeft zijn deel van het totale bedrag ‘overgemaakt’ naar school 1. Direct is als het ware het online bonnetje hiervan te zien in de blockchain.

Wanneer het schoolreisje plaatsvindt, nemen de scholen nog even een kijkje in het overzicht. Daar is precies te zien, wie wat betaald heeft en wanneer. Hiervoor hoeven ze niet samen te komen, dit kunnen ze online inzien, wat geheel up to date is.

Uiteraard hebben de scholen voordat elke stap gezet werd, voordat elke transactie heeft plaatsgevonden overlegd met elkaar. Ze kijken dus terug op een eerlijke, transparante wijze van samenwerken. Omdat elke transactie met elkaars toestemming gemaakt werd en dit in een overzicht bij iedereen op elk moment van de dag in te zien was. Bij dit voorbeeld kan je merken dat het onmogelijk is om bij een blockchain informatie weg te halen of foutieve informatie toe te voegen. Ook is niemand de eigenaar, je spreekt enkel van deelnemers.

De Bitcoin

De bitcoin is ook een voorbeeld van een blockchain. Deze blockchain is open. Anderen kunnen namelijk zien als jij deelnemer bent en in het bezit van bitcoins hoeveel bitcoins je hebt. Anderen, die ook bitcoins bezitten, kunnen met jou transacties maken. Je hebt als het ware je eigen lijstje. Op dit lijstje, dit blok, staan gegevens van de door jouw gemaakte transacties met de bitcoin.

Bekijk ook dit artikel: Anoniem Bitcoin kopen

De transacties binnen een blockchain vinden plaats door middel van een eigen, unieke code. Wanneer je een ‘online bitcoin portemonnee’ hebt geïnstalleerd, ontvang je deze code. Deze code is als het ware jouw online handtekening waarmee je pas bij het invoeren van deze code een transactie daadwerkelijk kan laten plaats vinden.

Deze transactie wordt opgeslagen in jouw blok. En omdat je deel uitmaakt van een blockchain kunnen anderen dit ook inzien, echter  kunnen ze niets aanpassen. Je kan dan denken, dit is dan helemaal niet privé, dat klopt. Jouw gedane transactie wordt genoteerd, opgeslagen, en iedereen die ook deelneemt aan de blockchain is als het ware getuige van deze transactie. Wederom, transparant.

De Bitcoin

De voordelen

Deze technologie lijkt misschien ingewikkeld. Maar er zitten goede voordelen aan. Blockchain is, zoals al eerder genoemd, ontwikkeld voor bedrijven die op een transparante en betrouwbare manier willen samenwerken. Denk aan het voorbeeld van de scholen. Er was constant duidelijk wat er gedaan was en door wie en voor hoeveel geld.

Een blockchain bevat lijsten. Lijsten met informatie. Elke deelnemer, ook wel ‘node’ genoemd, van de blockchain krijgt kopieën van deze lijsten, niet stoffelijk. Wat er op deze lijsten staat kan op elk moment en door elke deelnemer uitgebreid worden. Niet aangepast, want wat er op staat, blijft er voor altijd op staan.

Op deze manier loop je het risico mis als een van de nodes uitvallen, dat de door hem of haar toegevoegde data verloren gaat. Een ander voordeel is dat wanneer je gebruik maakt van een blockchain je geen bemiddelaar nodig hebt. Denk bijvoorbeeld aan de Bitcoin.

Wanneer jij in het bezit bent van Bitcoins en je wilt je buurvrouw met dit cryptogeld terug betalen voor iets dat ze heeft voorgeschoten, mits zij uiteraard ook een ‘online Bitcoin portemonnee’ heeft, kan je dit aan de hand van de blockchain doen. Je hebt hier dus geen bank nodig, geen cash of creditcard.

Waarom is blockchain ontworpen?

Blockchain is iets dat je misschien pas ter oren is gekomen sinds het ontstaan van de bitcoin. Maar eigenlijk al vanaf het moment dat internet ontstaan is, is de behoefte aan de blockchain er al. In de jaren 80, toen internet geboren werd deed dat een hoop met de wereld en met de mensheid.

‘Digitaal’ zou iets worden dat de wereld zou overnemen. Daarmee ontstond de behoefte ook naar digitaal geld. Geld dat we niet meer contant in onze portemonnee of op onze bankrekening zouden hebben staan. Dit, omdat veiliger geacht werd. Vertrouwen in banken en in de overheid werd steeds een beetje minder, en met dit in gedachten was er behoefte aan een transparante wijze van het beheren van geld, zonder dat er een derde partij bij aan te pas hoefde te komen.

Maar gewoon, als jij geld zou moeten krijgen voor het doorverkopen van je oude laptop, je niet in afwachting moest zijn van of deze persoon wel genoeg geld zou hebben om je te betalen. Of dat de bank tijdens het overboeken misschien een storing zou hebben. Risico’s als dit worden geheel van tafel geveegd toen de blockchain ontstond in 1991.

LEREN BELEGGEN IN CRYPTO'S

Meld u hieronder aan en leer gratis hoe je zelf kunt leren beleggen met cryptocurrencies.

Check uw email om uw aanmelding te verifieren. Check ook uw spambox 😉

Er is iets foutgegaan. Probeer het opnieuw.