Is blockchain nog waardevol zonder cryptomunten?

blockchain

Het is voor veel mensen die weinig ervaring hebben met het verhandelen van cryptomunten erg lastig om cryptomunten en blockchain los van elkaar te zien. Dat is begrijpelijk aangezien cryptomunten nooit zouden kunnen bestaan zonder blockchain. Toch is het een grote misvatting om te denken dat deze twee zaken hetzelfde zijn. Het is wel van belang dat je begrijpt waarom dit niet zo is en wat een blockchain precies inhoudt. Blockchain-technologie biedt misschien nog wel meer kansen dan cryptomunten zelf. 

Wat is blockchain precies?

Er zijn veel mensen die niet helemaal op de hoogte zijn van alle mogelijkheden die ontstaan door blockchain. Dat komt omdat zij eerst de technologie die hier achter zit moeten begrijpen. Je kunt een blockchain(in het Nederlands vertaald naar blokkenketting) het best zien als een grote decentrale database. Dit betekent dat iedere gebruiker van het netwerk op een bepaalde manier aanpassingen kan doen aan de database. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan de database met transacties van een bepaalde cryptomunt. 

Als je bijvoorbeeld de blockchain van Bitcoin bekijkt, kun je hier alle transacties van Bitcoins op zien. Dit is erg handig aangezien dit er voor zorgt dat het niet mogelijk is om fraude te plegen. Iedere gebruiker van het netwerk heeft inzicht in de blockchain. Daarom is het bijvoorbeeld niet mogelijk om een transactie die in het verleden is gedaan terug te draaien of aan te passen. Dit zorgt er voor dat het netwerk veilig is. Natuurlijk is het netwerk niet zomaar beveiligd. Er zijn ook mensen die hun computer inzetten voor de beveiliging van het netwerk.

blockchain

Verschillende algoritmes

Het is van belang dat je begrijpt dat blockchains onderling veel van elkaar kunnen verschillen. Dat komt doordat niet iedere blockchain werkt met hetzelfde consensus algoritme. Een consensus algoritme zorgt er eigenlijk voor dat een netwerk wordt beveiligd. Dit is erg belangrijk aangezien het anders voor criminelen mogelijk zou zijn om cryptomunten van andere gebruikers af te pakken. Daarom is het van belang dat een blockchain een goed consensus algoritme heeft.

Proof of work

Het meest bekende consensus algoritme is proof of work. Dit is het algoritme wat door Bitcoin gebruikt wordt om transacties te valideren. Als een transactie wordt gevalideerd wordt er een nieuw blok aangemaakt. Dit kan niet zomaar gebeuren, het is van belang dat er mensen zijn die hun computer aan het werk zetten om dit voor elkaar te krijgen. Deze mensen worden ook wel miners genoemd. Het is niet bij iedere blockchain mogelijk om te minen, dit kan alleen bij een blockchain met een proof of work consensus algoritme. 

Bitcoin maakt gebruik van proof of work. Dat betekent dat het mogelijk is om Bitcoins te minen. Als je cryptomunten minet betekent dat dat je helpt met het valideren van transacties op de blockchain. Bij proof of work is het zo dat er één miner is die een blok kan valideren. Bij een cryptomunt als Bitcoin zijn er overal op de wereld miners die proberen om de blokken te valideren. Dit gebeurt door je computer een hele moeilijke som op te laten lossen. De computer die de som als eerst heeft opgelost valideert het blok.

Als er één miner is die de som heeft opgelost, hebben de anderen allemaal hun computer voor niets laten werken. Bij een cryptomunt als Bitcoin gaat het niet meer om mensen die met een gewone computer minen, maar zijn er grote mining-farms waar miljoenen in zijn geïnvesteerd. Dit kost natuurlijk ontzettend veel stroom en daarom is het proof of work algoritme niet goed voor het milieu. Overal op de wereld wordt veel stroom verbruikt om het netwerk draaiende te houden terwijl dit ook op een efficiëntere manier kan.

Proof of stake

Het proof of stake consensus algoritme is een manier om een blockchain op een efficiëntere manier draaiende te houden. Hierbij is het niet mogelijk om te minen aangezien de blokken op een andere manier worden gevalideerd. Het is wel mogelijk om je cryptomunten te staken. Hierbij ontvang je een soort rente over de cryptomunten die je staket. Dit houdt in dat je de cryptomunten in dienst stelt van het netwerk waardoor je hier rendement op krijgt. Bij een proof of stake blockchain worden de blokken door alle nodes die staken samen gevalideerd.

Alle nodes die hun cryptomunten staken werken samen om de blokken te valideren. Dat zorgt er voor dat alle energie op deze blockchain op een efficiëntere manier wordt gebruikt. Daarom kiezen veel nieuwe crypto-projecten ervoor om een proof of stake consensus algoritme te gebruiken. Dit is vooral een goed idee omdat het project hierdoor een stuk schaalbaarder wordt. Als het project echt de ambitie heeft om een cryptomunt te maken die door mensen over de hele wereld gebruikt kan worden, is het verstandig om proof of stake te gebruiken.

Het is handig om proof of stake te gebruiken omdat dit een stuk schaalbaarder is. Dat komt doordat de energie van de nodes op een veel efficiëntere manier gebruikt wordt. Het is bijvoorbeeld zo dat er bij lange na niet genoeg energie is om iedereen op de wereld met Bitcoin te laten betalen. Ethereum maakt op dit moment gebruik van een proof of work algoritme. Mede door de schaalbaarheid van het netwerk wil het team van Ethereum overstappen op proof of stake. Veel nieuwere projecten gebruiken al proof of stake. 

Er zijn nog meer consensus algoritme die gebruikt kunnen worden om de blokken te valideren. Dit zorgt er voor dat de transacties op de blockchain beveiligd zijn waardoor niemand deze kan aanpassen. Als het mogelijk zou zijn om aanpassingen te doen aan de blockchain, zou het mogelijk zijn om cryptomunten meerdere keren uit te geven. Dit is natuurlijk niet de bedoeling aangezien dit er voor zorgt dat de blockchain niet meer goed functioneert waardoor mensen grote hoeveelheden geld kunnen verliezen. 

Volledig decentraal

Het meest bijzondere aan een blockchain is het feit dat deze volledig decentraal is. Dat betekent dat het mogelijk is om een netwerk te onderhouden zonder dat daar een centrale partij voor nodig is. In de betalingssystemen die we op dit moment gebruiken is er altijd een centrale partij die de macht heeft over het systeem. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan banken die in principe met jouw geld kunnen doen wat ze willen. Bij een blockchain is er geen centrale partij die meer macht heeft dan de andere partijen op het netwerk.

Als je gebruik maakt van fiatvaluta zoals dollars of euro’s, heb je te maken met inflatie. Dat komt doordat het geld steeds minder schaars wordt. De centrale banken kunnen zo veel geld bijdrukken als ze willen wanneer de overheid beslist dat dit een goed idee is. Doordat er steeds meer geld in omloop komt, daalt de waarde van het geld. Daarom wordt je spaargeld langzaam minder waard. Het bedrag wat op de spaarrekening staat veranderd niet of wordt zelfs een klein beetje hoger door de rente, maar je koopkracht gaat achteruit. 

Als je veel geld op de bank hebt staan, kan het in sommige gevallen al voorkomen dat je negatieve rente krijgt. Dit betekent in de praktijk dat je de bank betaalt om jouw geld te bewaren. Zo wordt je geld niet alleen minder waard, maar wordt het bedrag wat er staat ook nog minder. Dat is voor veel mensen een reden om hun vermogen te investeren. Je kunt er dan bijvoorbeeld voor kiezen om je geld te investeren in een cryptomunt met een proof of stake algoritme waardoor je rendement krijgt op het geld wat je hebt geïnvesteerd.

Het is dan wel van belang dat je rekening houdt met het feit dat je een risico neemt met dit geld. Als je een cryptomunt koopt met het doel om deze te staken, moet je er rekening mee houden dat de waarde van deze cryptomunt niet hetzelfde blijft. Cryptomunten zijn erg volatiel wat wil zeggen dat de waarde van een cryptomunt erg kan fluctueren. Hierdoor is de kans heel groot dat een cryptomunt binnen een dag nadat je hem hebt gekocht al een stuk in waarde is gezakt of gedaald. Daarom is het van belang dat je je beseft dat je wel een risico neemt.

Dat een blockchain volledig decentraal is, is volgens veel mensen de kracht van crypto. Je kunt hierdoor namelijk niet de dupe worden van de slechte keuzes van een bank zoals tijdens de crisis wel is gebeurd. Het is dan alleen wel van belang dat een blockchain op een goede manier werkt. Op dit moment is het nog niet zo dat de blockchain op veel verschillende manieren wordt gebruikt. Er zijn al wel bedrijven die hier gebruik van maken, maar over het algemeen wordt de technologie vooral toegepast voor het verhandelen van cryptomunten. 

Doordat de blockchain voornamelijk gebruikt wordt om de handel in cryptomunten mogelijk te maken, is het voor veel mensen onduidelijk of er nog veel andere mogelijkheden zijn. Dat is begrijpelijk, maar als je je meer verdiept in dit onderwerp zul je zien dat er veel mogelijkheden zijn voor bedrijven en overheden die bereid zijn om blockchain te gebruiken. Het is lastig te zeggen wanneer de technologie zo ‘mainstream’ zal zijn dat er echt overheden en grote bedrijven zijn die voor veel zaken blockchain gebruiken. 

blockchain 2 scaled

Het bijzondere aan een blockchain is dat het een database is die volledig decentraal is. Daardoor is het bij een blockchain die goed in elkaar zit voor niemand mogelijk om fraude te plegen of om een ander te weerhouden van het plegen van een transactie. Daarnaast is het ook nog eens zo dat iedere gebruiker van de blockchain inzicht heeft in de volledige database. Daarom is het gebruik van deze technologie ideaal voor landen waar veel corruptie heerst. Je kunt dan alle transacties die op het netwerk zijn gedaan vinden. 

Als iedereen zou betalen met een cryptomunt, is het voor iedereen mogelijk om te zien hoeveel mensen verdienen. Het is niet zo dat je op een blockchain direct ziet wie degene is die een transactie doet, maar dit is wel te achterhalen. Als een overheid transparantie moet geven, zullen zij gedwongen worden om integer te handelen. Als zij dat niet doen, komt de hele bevolking van het land er gemakkelijk achter waardoor het niet lang goed zal blijven gaan. Bovendien kunnen andere landen op deze manier makkelijk sancties opleggen omdat ze bewijs hebben.

Een blockchain is volledig transparant voor alle gebruikers waardoor dit in de toekomst voor veel verschillende doeleinden gebruikt kan worden. Daarom zijn er veel mensen die er van overtuigd zijn dat blockchain in de toekomst overal gebruikt zal worden. Als je hier in geloofd, is het een goed idee om op zoek te gaan naar een crypto-project waar jij vertrouwen in hebt. Op die manier kun je als het ware investeren in de blockchain technologie. Je moet er dan wel voor zorgen dat je een project kiest waar je volledig achterstaat. 

Als je op zoek gaat naar een project waarin je wilt investeren, is het van belang dat je ervoor zorgt dat je goed onderzoek doet. Je moet namelijk voorkomen dat je investeert in een project wat in de toekomst verdwijnt of minder waard wordt. Daarom is het van belang dat je op verschillende manieren kijkt naar een project waar je mogelijk in wilt investeren. Zo zorg je ervoor dat je een beter beeld kan krijgen van de mogelijkheden die er komen door een project. Dit helpt bij het inschatten van de toekomst van een project. 

Er zijn veel mensen die zonder veel onderzoek te doen investeren in cryptomunten. Dat is niet verstandig aangezien je hierdoor een groot risico neemt. Je kunt hierdoor niet goed inschatten hoe groot de kans is dat een project in de toekomst meer waard zal zijn. Daarom is het beter om eerst goed onderzoek te doen voordat je investeert. Op die manier zorg je ervoor dat je een beter beeld krijgt van het risico wat je neemt door te investeren. Dit is erg belangrijk omdat je anders geen idee hebt hoe groot de kans is dat je geld verliest. 

Doordat de blockchain meestal gebruikt wordt om cryptomunten te verhandelen denken veel mensen dat dit de enige manier is om deze technologie te gebruiken. Zo vragen veel mensen zich af of blockchain-technologie nog wel waarde heeft als cryptomunten niet zouden bestaan of niet gebruikt zouden worden. Dit is echter niet zo. Blockchain creëert veel mogelijkheden voor bedrijven en overheden en daarom is het van belang dat meer mensen gaan inzien hoe waardevol deze technologie in de toekomst kan zijn. 

Weerstand tegen cryptomunten

Ondanks alle voordelen die blockchain met zich meebrengt, zijn er veel regeringen en bedrijven die geen voorstander zijn van cryptomunten. Dat komt doordat het voor niemand mogelijk is om meer macht te hebben dan de andere partijen op een blockchain. Op dit moment hebben grote bedrijven en banken veel macht binnen het monetaire systeem. Daarom vinden zij het geen goed idee dat veel mensen cryptomunten gaan gebruiken. Helemaal als veel bedrijven het mogelijk maken om hiermee te betalen is dit niet fijn voor banken.

Als iedereen met cryptomunten zou betalen zouden banken en overheden veel minder macht hebben over het geld wat er in omloop is. Dat zorgt ervoor dat er veel overheden zijn die er tegen zijn dat hun bevolking cryptomunten gebruikt. Voor hen betekent dat namelijk dat zij minder macht hebben. Daarom is de kans aanwezig dat cryptomunten verboden worden in sommige landen. Dit is bijvoorbeeld aan de orde in landen als India en Turkije. Op dit moment lijkt een verbod op cryptomunten in Nederland niet aan de orde.

Het is wel van belang om dit soort nieuws in de gaten te houden als je investeert in cryptomunten. Dit kan namelijk van grote invloed zijn voor de prijs van bepaalde cryptomunten. Toch is het van belang om ook als er een eventueel verbod van cryptomunten zou zijn te blijven kijken naar de mogelijkheden die blockchain technologie met zich meebrengt. Dat komt doordat blockchain veel meer is dan alleen een systeem waardoor het verhandelen van cryptomunten mogelijk wordt. 

Kritiek op Bitcoin

In principe is het best begrijpelijk dat er veel instanties zijn die kritiek hebben op de manier waarop het systeem van Bitcoin werkt. Dit is natuurlijk de eerste en grootste cryptomunt, maar op bepaalde vlakken is dit zeker niet de beste. Dat komt mede door het feit dat Bitcoin werkt met proof of work. Daarom is het tot op een bepaalde hoogte schaalbaar door de grote hoeveelheid energie die dit kost. Het is bovendien zo dat Bitcoin naast het zijn van een digitale munt geen andere functie heeft waar andere projecten dit wel hebben. 

Het is voor bedrijven echter wel interessant om geld te investeren in Bitcoin. Dit kan namelijk een goede belegging zijn. Als je bijvoorbeeld kijkt naar Tesla wat een ontzettend groot bedrag heeft geïnvesteerd in Bitcoin, kun je zien dat dit een investering is die goed uit kan pakken. Bovendien maakt Tesla het mogelijk om met Bitcoin voor je auto te betalen waardoor het aantal Bitcoins in de wallet van Tesla alleen maar groeit. Toch zijn er ook veel bedrijven die geen voorstander zijn van het investeren in Bitcoin. 

Het is begrijpelijk dat er veel bedrijven zijn die geen voorstander zijn van Bitcoin. Dat komt doordat het gebruik van cryptomunten er voor zorgt dat je afhankelijk bent van de koers van de Bitcoin of de andere cryptomunt die je gebruikt. Daarom is het voor veel bedrijven verstandig om nog even te wachten met het investeren in Bitcoin. Bovendien zijn er veel bedrijven die op dit moment al veel macht hebben binnen het monetaire systeem waardoor zij er niet op zitten te wachten dat veel mensen gebruik gaan maken van cryptomunten. 

Ondanks het feit dat er veel bedrijven zijn die geen voorstander zijn van het gebruik van Bitcoin of andere cryptomunten, zijn er wel veel bedrijven die in principe een voorstander zijn van het gebruik van blockchain. Dat komt doordat blockchain erg veel mogelijkheden met zich meebrengt. Je zou door middel van blockchain bijvoorbeeld duidelijk kunnen aantonen waar de producten die in het product wat zij verkopen zijn gebruikt. Als je hier blockchain-technologie voor gebruikt, kun je die op een makkelijke manier laten zien. 

Dit soort mogelijkheden zijn natuurlijk ideaal voor bedrijven die producten voor in de supermarkt verkopen. Daarom is het van belang dat iedereen ook wanneer er een eventueel verbod op cryptomunten zou zijn, niet vergeet wat voor mogelijkheden blockchain allemaal met zich meebrengt. Het is door blockchain op veel verschillende manieren mogelijk om onze maatschappij te verbeteren. Op dit moment zijn er al veel projecten die hier op gericht zijn, maar het is nog wel nodig dat er veel nieuwe ontwikkelingen komen. 

Er zijn verschillende punten van kritiek die vaak worden genoemd in de discussies over cryptomunten. Zo vinden veel mensen en bedrijven de hoge volatiliteit een groot gevaar. Dat is logisch aangezien je bijvoorbeeld niet wilt dat bepaalde producten de ene dag de helft waard zijn van de waarde van de volgende dag. Dat is natuurlijk niet wenselijk als je bijvoorbeeld een winkel hebt, maar al helemaal niet als je bijvoorbeeld een hypotheek afsluit of een salaris bepaald. Hierbij wil je namelijk zekerheid hebben. 

Anonimiteit

Verder is het bij veel cryptomunten mogelijk om op een anonieme manier transacties te voltooien. Dit maakte het vooral in de begindagen van Bitcoin een zeer aantrekkelijke manier van het doen van transacties voor criminelen. Daarom zijn er veel mensen die kritiek hebben op het gebruik van cryptomunten. Zij zijn bang dat het hierdoor te makkelijk wordt om crimineel geld te gebruiken, maar op dit moment zijn er al veel wetten die dit stukken moeilijker maken. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om de plicht om je te verifiëren als je een account aanmaakt bij een exchange.

Het is met een blockchain ook zeker mogelijk om een systeem te ontwikkelen waarbinnen iedereen van elkaar kan zien hoeveel geld de ander in bezit heeft. Bij veel cryptomunten is dit in principe mogelijk als je het adres van de wallet van diegene weet. Daarom is dit geen goed argument voor een verbod op cryptomunten. Je kunt het namelijk op verschillende manieren mogelijk maken dat iedereen die gebruik maakt van een blockchain kan zien wie welke transactie doet waardoor dit volledig transparant is. 

Veiligheid

Er zijn ook mensen die bang zijn om opgelicht te worden wanneer zij cryptomunten gebruiken. Dat komt doordat een blockchain decentraal is en het daardoor niet mogelijk is dat er bijvoorbeeld een bank is die controleert of een transactie wel op een goede en eerlijke manier gebeurt. Toch is het zo dat een blockchain die goed functioneert het onmogelijk maakt dat andere mensen jouw cryptomunten krijgen zonder dat jij hiermee akkoord gaat. Het is wel van belang dat je je cryptomunten op een hardware wallet opslaat zodat je zeker weet dat ze veilig zijn. 

Weinig gebruikers

Op dit moment zijn er nog niet zo veel mensen die gebruik maken van cryptomunten. Dat is voor veel mensen een punt van kritiek. Bovendien zijn er veel mensen die cryptomunten niet gebruiken om spullen te kopen, maar de meeste mensen zien het vooral als investering. Daarom zijn er veel mensen die geen voorstander zijn van cryptomunten omdat zij denken dat dit nooit echt als betaalmiddel gebruikt gaat worden. Ondanks dat zijn er wel steeds meer mensen die de voordelen van blockchain beginnen te zien. 

Een nieuw soort database

Eigenlijk is blockchain niets meer dan een innovatie op de bestaande database. Hiermee is het mogelijk om een database te ontwikkelen waarover niemand de macht heeft. Daarom zouden er veel nieuwe mogelijkheden kunnen ontstaan door middel van blockchain. Daarnaast is het ook mogelijk om een blockchain te ontwikkelen waarbij er wel een aantal partijen zijn die de macht hebben. Dat kan bijvoorbeeld erg handig zijn voor de zorgsector. Zo kunnen ziekenhuizen bijvoorbeeld gegevens van patiënten op de blockchain zetten.

Als ziekenhuizen en huisartsen alle gegevens van een patiënt op de blockchain zetten kunnen doktoren dit bekijken. Dit kan erg handig zijn bij het bepalen van de juiste behandeling voor een patiënt. Op deze manier kan blockchain erg nuttig zijn om bepaalde dingen te innoveren. Bovendien zijn er nog vele andere manieren waarop blockchain gebruikt kan worden om bepaalde dingen te verbeteren. Het is dan ook niet gek dat er steeds meer bedrijven zijn die investeren in blockchain-technologie.

Gegevens van de producten die je besteld

Door blockchain te gebruiken kun je garantie krijgen dat mensen die producten verkopen op het internet eerlijk zijn over waar deze producten vandaan komen. Zo kun je bijvoorbeeld een blockchain maken waar alle gegevens van producten die je bijvoorbeeld vanuit China besteld. Hier wordt iedere keer dat een product van het ene bedrijf naar het andere bedrijf wordt doorverkocht een nieuwe transactie in de blockchain opgenomen. Zo kun je precies zien wat er allemaal met je product is gebeurd voordat jij het in bezit hebt.

Een efficiënte manier van administratie

Als je blockchain gebruikt om alle zaken die je normaal gesproken in je administratie opneemt te registreren, is dit veel efficiënter en overzichtelijker. Daarom is dit ideaal voor grote bedrijven en overheden. Er zijn zelfs al verschillende overheden die hebben aangegeven om onderzoek te doen naar de mogelijkheden van blockchain. Dit kan namelijk erg handig zijn voor veel verschillende zaken. Daarom kan dit in de toekomst een goede manier zijn om als land gebruik te maken van blockchain voor het bijhouden van de administratie. 

Handel efficiënt en goedkoop maken

Door blockchain te gebruiken kun je het mogelijk maken om op een veel efficiëntere manier transacties te maken. Bij veel cryptomunten kun je grote bedragen van de ene naar de andere partij overmaken zonder dat dit veel geld kost. Het is verschillend hoeveel dit kost, maar over het algemeen is dit een stuk goedkoper dan met normale valuta betalen. Hierdoor kan dit een manier zijn om handel makkelijk te laten verlopen. Dit kan bijvoorbeeld worden gedaan door middel van smart contracts. Hierdoor kan handel een stuk makkelijker gemaakt worden. 

Vooral in sectoren waar het gebruikelijk is om grote bedragen naar elkaar over te maken kan het gebruik van blockchain erg handig zijn. Doordat er geen centrale partij is die transacties moet goedkeuren en doorvoeren hoeft hier geen personeel voor aangenomen te worden. Dit soort zaken zorgen er binnen ons huidige systeem voor dat het doen van grote transacties erg duur is. Daarom kan het in de toekomst erg nuttig zijn om gebruik te maken van blockchain-technologie. Het is dus belangrijk dat er innovaties blijven komen.

Blockchain voor de overheid

Ook het gebruik van blockchain door overheden kan erg handig zijn. Het gaat hierbij dan niet om een publieke blockchain die decentraal is, maar een eigen blockchain van de regering. Deze kan dan gebruikt worden voor de administratie. Op die manier is het uiteindelijk niet meer nodig om een papieren administratie bij te houden, maar is het enkel de blockchain waarin al dit soort informatie staat opgeslagen. Deze blockchain is dan wel gesloten waardoor alleen mensen die daartoe bevoegd zijn toestemming krijgen om deze te bekijken.

In Dubai is de overheid al bezig met het maken van een eigen blockchain. Volgend jaar moet dit klaar zijn waardoor Dubai de eerste staat wordt waarbij de regering hierdoor geen eigen papieren administratie meer heeft. Dat is natuurlijk uniek, maar de kans is aanwezig dat er in de toekomst meer landen zullen zijn die dit doen. Het biedt namelijk veel kansen en mogelijkheden die er eerder nog niet waren. Daarom is het niet ondenkbaar dat ook de Nederlandse regering in de toekomst een eigen blockchain laat ontwikkelen.

Voor Dubai is het natuurlijk naast het feit dat het een hoop voordelen heeft om een blockchain te hebben voor het doen van de administratie ook goed voor het genereren van media-aandacht. Dit is voor een Dubai natuurlijk erg mooi aangezien de interesse hierdoor toeneemt. Daardoor zullen er meer mensen zijn die naar Dubai willen. Het is sowieso al een plaats die bekend staat om de exclusiviteit en de dure spullen. Daarom heeft Dubai al veel status en daar draagt het nieuws over de blockchain natuurlijk zeker aan bij.

Een blockchain zonder cryptomunten

blockchain 3 scaled

Als cryptomunten om de een of andere reden niet meer zouden bestaan of niet meer zouden worden gebruikt, is de kans groot dat blockchain veel populariteit verliest. Op dit moment is het natuurlijk nog niet zo dat iedereen weet wat dit is, maar er zijn steeds meer mensen die zich in dit onderwerp verdiepen. De meesten doen dat natuurlijk met doel om winst te maken met het verhandelen van cryptomunten. Daarom is de kans groot dat er nog maar weinig mensen onderzoek zullen doen als cryptomunten niet meer worden gebruikt. 

De kans is groot dat blockchain technologie nog wel zal bestaan zonder cryptomunten, maar dat dit alleen maar gebruikt zal worden door overheden en grote bedrijven. Dat komt doordat de technologie op zichzelf natuurlijk erg nuttig kan zijn, maar dit voor normale mensen niet echt zichtbaar zal zijn. Daarom heeft niemand hier interesse in, behalve als je bij een bedrijf of instantie werkt waar je deze kennis bij nodig kunt hebben. Waarschijnlijk zal deze situatie zich voordoen wanneer cryptomunten ineens niet meer gebruikt zullen worden. 

Het is ook mogelijk om een cryptomunt te hebben die geen gebruik maakt van blockchain. Er zijn steeds meer projecten die geen blockchain gebruiken en er zijn zelfs mensen die beweren dat dit een verouderde techniek is. Je zou er dus voor kunnen kiezen om je te verdiepen in een project wat op een andere manier transacties valideert en vastlegt. Op die manier zorg jij ervoor dat je bij de tijd blijft. Het is wel van belang dat je je goed verdiept in de werking van een nieuwe technologie aangezien nieuw niet altijd hoeft te betekenen dat het beter is.

Het grootste nadeel aan een blockchain zonder dat er cryptomunten gebruik worden, is het feit dat het dan waarschijnlijk niet mogelijk zou zijn om een ICO te houden. Dit is het moment dat een cryptomunt voor het eerst op de markt komt en dat investeerders kunnen bepalen of een project het investeren waard is of niet. Dat is een goede manier om ervoor te zorgen dat je genoeg geld ophaalt om het project op een goede manier voort te zetten. Als dit niet meer mogelijk is, is de kans groot dat het langer zal duren voordat nieuwe innovaties worden doorgevoerd. 

Als je een crypto-project wilt beginnen, maar je hebt geen geld, is het een goed idee om een ICO te houden. Zo kun je investeerders overtuigen van je plan en kunnen zij investeren. In ruil voor hun geld krijgen zij cryptomunten die vast zitten aan het project. Als de aandacht voor het project steeds groter wordt, is de kans groot dat mensen de cryptomunt die daarbij hoort ook gaan kopen. Hoe meer mensen een cryptomunt kopen, hoe meer deze cryptomunt waard wordt. Daarom is dit voor de mensen die bij de ICO hebben gekocht erg fijn.

Cryptomunten kopen

Op dit moment lijkt de kans groot dat cryptomunten nog langer voort zullen bestaan. Dat komt doordat je in de meeste landen vrij bent om zo veel cryptomunten te kopen als je wilt. Daarom is de kans groot dat er ook de komende jaren nog veel bedrijven zullen zijn die besluiten om te investeren in cryptomunten zoals Bitcoin en Ethereum. Ook zijn er talloze nieuwe projecten zoals Cardano die proberen om bepaalde diensten vele malen makkelijker te maken. 

Doordat je waarschijnlijk nog lang gebruik kunt maken van cryptomunten is het slim om eens te kijken naar de mogelijkheid om hierin te investeren. Zo kun je er bijvoorbeeld voor kiezen om je eerst eens te verdiepen in de meest bekende cryptomunten. Op die manier krijg je een beter beeld van de mogelijkheden die bijvoorbeeld ontstaan door de 5 cryptomunten die de grootste marktkapitalisatie vertegenwoordigen. Dat zorgt ervoor dat je een beter beeld krijgt van de verschillen tussen projecten en de zaken waar je op moet letten. 

Het is slim om je eerst eens goed te verdiepen in alles wat met cryptomunten en blockchain te maken heeft voordat je begint met het investeren in cryptomunten. Daarmee zorg je ervoor dat je een beter beeld krijgt van de risico’s die je neemt door te investeren. Het is namelijk altijd zo dat je het risico loopt om een deel van je geld kwijt te raken. Dat zorgt ervoor dat je je er bewust van moet zijn dat je dit risico loopt. Daarom moet je ook nooit geld investeren waarvan je het je niet kunt veroorloven om het te verliezen. 

Je moet er rekening mee houden dat cryptomunten ontzettend volatiel zijn. Dat betekent dat de waarde van de cryptomunten heel snel kan fluctueren. Een stijging van tientallen procenten in één dag is niet ongebruikelijk, maar hetzelfde geldt voor een daling van tientallen procenten. Daarom is het van belang om er rekening mee te houden dat de kans aanwezig is dat een cryptomunt die je hebt gekocht in de toekomst misschien wel sterk in waarde zal zakken. Aan de andere kant is er ook een kans dat de waarde van de cryptomunt zal stijgen. 

Het is vooral van belang dat je zo goed mogelijk leert inschatten of een cryptomunt in de toekomst nog dezelfde of een hogere waarde zal vertegenwoordigen. Als je geen idee hebt hoe je dit kunt weten, is het slimmer om je hier eerst eens in te verdiepen. Zo voorkom je dat je een investering doet en dat deze vervolgens niet goed uitpakt. De kans is natuurlijk altijd aanwezig dat dit gebeurt, maar het is wel van belang dat je alles doet wat je kunt om de kans dat dit gebeurt zo veel mogelijk te beperken. 

Risico’s beperken

Je kunt de risico’s die je neemt met een investering op verschillende manieren beperken. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om een order te plaatsen waardoor je cryptomunten automatisch worden verkocht als deze een bepaalde waarde bereiken. Als je dit op een koers zet waarbij jij denkt dat de waarde er niet meer bovenop gaat komen, is dit een goede manier om het risico te beperken. Je weet dan in ieder geval zeker dat je niet meer verlies maakt dan dat. Zo zorg je ervoor dat je het verlies beperkt, maar misschien wordt de waarde in de toekomst weer hoger. 

Het is lastig om in te schatten of het een goed idee is om een stop loss in te stellen of niet. De kans is namelijk aanwezig dat de waarde van de cryptomunt die je hebt gekocht op een moment net onder het bedrag waarop jouw stop loss staat zakt. Jouw cryptomunten worden dan verkocht terwijl de waarde er vervolgens gewoon weer bovenop kan komen. Het is vooral van belang om goed na te denken over hoe groot de kans is dat dit gebeurt. Door de hoge volatiliteit is dat erg moeilijk. 

In principe is het plaatsen van een stop loss niet per se nodig. Het is namelijk zo dat je door het plaatsen van een stop loss je verlies kunt beperken, maar als je echt vertrouwen hebt in de toekomst van een project kun je ook investeren zonder stop loss. Als je denkt dat de waarde van een project in de toekomst sowieso hoger zal zijn dan de waarde vandaag de dag is, is het geen probleem om zonder stop loss te handelen. Je moet dan wel genoeg vertrouwen in het project hebben om dit te doen. 

Als je er vertrouwen in hebt dat de waarde van een project gemiddeld genomen zal blijven stijgen, is het niet nodig om een stop loss te plaatsen. De kans is dan namelijk aanwezig dat je cryptomunten automatisch worden verkocht waarna je veel winst mis kan lopen. Toch is het wel van belang om goed na te denken over of het toch geen goed idee is om een stop loss te zetten op een koers waarvan je denkt dat als deze bereikt is, de cryptomunt er lang niet bovenop zal komen. Zo beperk je het risico toch voor een deel.

Kennis van blockchain

In principe hebben mensen die tegenwoordig investeren in cryptomunten helemaal geen kennis over de blockchain nodig. Tenminste, dit is iets wat veel mensen denken. Het is echter wel belangrijk om te weten hoe een blockchain werkt en wat de mogelijkheden zijn die ontstaan door een blockchain. Als je dit niet weet, is het namelijk zo dat je eigenlijk geen idee hebt waar je precies in investeert. Het is sowieso zeer onverstandig om te investeren in iets waar je helemaal geen kennis van hebt. 

De kans dat je je geld verliest als je niet goed weet waar je in investeert, is vrij groot. Je neemt dan een grote gok met je geld. Dat komt doordat je dan enkel investeert door de hype die is ontstaan rondom blockchain, maar vooral rondom cryptomunten. Er zijn meer investeerders dan ooit en daarom zijn er ook steeds meer mensen met interesse die eigenlijk nog maar weinig kennis hebben over dit onderwerp. Zij moeten zich eerst eens goed gaan verdiepen in de mogelijkheden die ontstaan door crypto en blockchain. 

Het is van belang dat iedereen die overwegen om te investeren in cryptomunten zich beseffen dat je hiermee een groot risico neemt. Als je terugkijkt op het verleden zie je dat cryptomunten over het algemeen altijd in waarde zijn blijven stijgen. Toch betekent dit niet dat dit in de toekomst ook zal gebeuren. Daarom is het van belang dat mensen zich eerst eens goed inlezen om er achter te komen waar ze precies in investeren. Bovendien is het ook zo dat er grote verschillen zitten tussen cryptomunten onderling. 

Als je wilt investeren door cryptomunten te kopen bij een exchange, heb je voor het kopen van de munten geen kennis nodig over blockchain of cryptomunten. Aan de ene kant is dit een voordeel aangezien het heel gemakkelijk is om te investeren, maar dit brengt ook grote risico’s met zich mee. Het is bijvoorbeeld zo dat het voor mensen die over Bitcoin hebben gehoord en ook willen investeren erg makkelijk is om een impulsieve aankoop te doen. Dat kan er voor zorgen dat zij zonder onderzoek te doen investeren. 

Mensen die zonder dat ze enige kennis van cryptomunten hebben kunnen heel eenvoudig investeren. Daarom is het van belang dat zij er van op de hoogte zijn dat het investeren in cryptomunten grote risico’s met zich mee kan brengen. Door de hoge volatiliteit van cryptomunten loop je altijd het risico om het grootste deel van je geld kwijt te raken. Het is daarom van belang dat je enkel investeert als je je bewust bent van de risico’s en als je onderzoek hebt gedaan naar de cryptomunt waarin je investeert. 

Het is voor mensen die geloven in de toekomst van blockchain slim om op zoek te gaan naar een project wat zich hier vooral op richt. Je kunt dan bijvoorbeeld investeren in Bitcoin, maar dit heeft eigenlijk puur als doel om een decentraal betalingssysteem te ontwikkelen. Daarvoor wordt natuurlijk blockchain gebruikt, maar er zijn nog zo veel meer mogelijkheden door blockchain. Daarom is het voor hen misschien een beter idee om op zoek te gaan naar een ander project wat bijvoorbeeld meer weg heeft van Ethereum.

Ethereum probeert bijvoorbeeld een betalingssysteem te creëren, maar wil er ook voor zorgen dat blockchain veel meer zaken mogelijk maakt. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan het creëren van een netwerk waarop het mogelijk is om met smart contracts te werken, maar er zijn nog veel meer mogelijkheden. Daarom is het slim om je hier eens in te verdiepen zodat je er achter kunt komen wat er nog meer mogelijk is. Het is vooral van belang om je als beginnende investeerder niet blind te staren op één project. 

Er zijn veel mensen die beginnen met het investeren in cryptomunten en zich daarbij vooral richten op één project. Dat kan natuurlijk goed uitpakken, maar het is wel van belang dat je je ogen open houdt. Je kunt de risico’s van je investering zo veel mogelijk spreiden door in meerdere projecten te investeren. Zo zorg je ervoor dat je ook wanneer één project ineens hard in prijs daalt winst kunt maken. Het is wel van belang om er rekening mee te houden dat veel altcoins in waarde meedoen met Bitcoin. 

Het komt vaak voor dat bij een daling van de waarde van Bitcoin de meeste altcoins ook dalen. Dit komt doordat de algemene interesse in cryptomunten hierdoor zal afnemen. Daarom zijn er ook mensen die juist niet zo’n voorstander zijn van het kopen van meerdere cryptomunten. Aan de andere kant is dit wel handig aangezien de altcoins natuurlijk ook uit zichzelf kunnen stijgen. Als je een aantal altcoins bezit waar jij potentie in ziet, spreid je je kansen op het maken van winst. 

blockchain 4 scaled

Door je kansen te spreiden zorg je ervoor dat je een grotere kans hebt om te profiteren van een eenmalige stijging in de waarde van een cryptomunt. Daarom is het van belang om je ogen open te houden voor nieuwe projecten waarin je zou kunnen investeren. Dat is erg belangrijk aangezien je op die manier het risico op het maken van verlies kunt beperken. Je zult zelf verder onderzoek moeten doen naar manieren om het risico wat aan een investering vastzit te beperken. 

Bij het investeren in cryptomunten is er niet echt een goed of fout. Je moet zelf beslissen welke keuze jij verstandig vindt. Natuurlijk hoort het nemen van risico’s bij het investeren aangezien je zonder risico’s nooit rijk kunt worden. ‘High risk, high reward’ is niet voor niets een bekende term onder investeerders. Als je veel risico neemt, maak je kans op een hogere beloning. Het is alleen wel zo dat de kans om geld te verliezen dan natuurlijk ook groter is. 

Je zult als investeerder zelf moeten inschatten of een investering een goed idee is of dat je er toch beter voor kunt kiezen om niet te investeren of om later te investeren. Natuurlijk kun je wel adviezen van anderen aannemen, maar ook als zij meer ervaring en kennis hebben dan jij, is het verstandig om je eigen onderzoek te blijven doen. Op die manier zorg je ervoor dat je alleen investeert omdat je zelf overtuigd bent van de potentie van een project. Volg nooit blind de adviezen van anderen op. 

Het is niet verstandig om zonder na te denken het advies wat iemand anders je geeft op te volgen. Dat komt doordat je nooit zeker kunt weten of iemand anders het beste met je voor heeft en bovendien wil je het lot van jouw geld toch niet in handen van iemand anders geven. Daarom is het slim om niet zomaar advies van anderen aan te nemen. Je kunt wel luisteren naar hun advies, maar doe vervolgens zelf onderzoek naar de argumenten die zij geven om naar hun advies te luisteren.

Door altijd zelf onderzoek te blijven doen naar de adviezen van anderen leer je zelf meer over crypto en blockchain, maar kun je ook voorkomen dat je onnodig risico neemt met je geld. Er zijn veel mensen die het lastig vinden om te beslissen of een investering een goede keuze is en die door deze onzekerheid makkelijk adviezen van anderen opvolgen. Het is al helemaal van belang dat je nooit zomaar de adviezen van influencers en andere bekende mensen opvolgt als het om investeren gaat. 


De kans is namelijk groot dat een influencer die jou advies geeft over bepaalde investeringen hier zelf iets bij te winnen heeft. Het is daarom niet verstandig om mensen die bijvoorbeeld op instagram actief zijn met een account over cryptocurrency te geloven. In principe kun je best kijken naar de adviezen die ze geven, maar je moet nooit besluiten om te investeren omdat iemand op het internet je advies geeft. Je moet al niet zomaar adviezen van mensen die je kent aannemen, dus is het al helemaal onverstandig om dit van vreemden te doen. 

Het belangrijkste van het investeren in cryptomunten is het hebben van genoeg kennis en het doen van goed onderzoek. Op die manier kun je voorkomen dat je onnodig risico neemt met je investering. Daarnaast is het wel van belang dat je je beseft dat ook wanneer je voldoende onderzoek hebt gedaan het risico van een investering vrij groot is. Dat komt vooral door de hoge volatiliteit van cryptomunten. Hierdoor kan de prijs van een cryptomunt binnen enkele uren heel anders zijn dan wanneer je hem kocht.

LEREN BELEGGEN IN CRYPTO'S

Meld u hieronder aan en leer gratis hoe je zelf kunt leren beleggen met cryptocurrencies.

Check uw email om uw aanmelding te verifieren. Check ook uw spambox 😉

Er is iets foutgegaan. Probeer het opnieuw.