Hoe gaat blockchain ons huidige betalingssysteem veranderen of zelfs vervangen na 2020?

blockchain

Er zijn veel mensen die beweren dat de blockchaintechnologie in de toekomst ons huidige betalingssysteem zal gaan vervangen. Onder de experts op het gebied van financiën zijn de meningen over dit onderwerp verdeeld. Er zijn veel experts die er in geloven dat blockchain de potentie heeft om ons betalingssysteem drastisch te doen veranderen. Anderen zijn sceptisch en noemen allerlei redenen dat dit niet gaat gebeuren. 

Speculeren

Op dit moment kunnen we alleen maar speculeren over dit onderwerp. We kunnen wel onderzoeken op wat voor manier de technologie van de blockchain de wereld zou kunnen veranderen in de toekomst. Om daarachter te komen, is het belangrijk om eerst te weten hoe die technologie precies werkt. 

Wat is blockchain en hoe werkt het?

Blockchain is de technologie waar bijna alle cryptomunten op draaien. Zonder deze technologie zou de wereld van de cryptomunten er heel anders uit zien. Sterker nog, zonder deze technologie zouden er hoogstwaarschijnlijk niet eens cryptomunten zijn. Het is dan ook niet gek dat er erg veel mensen zijn die de potentie van deze technologie zien. Je kunt er namelijk een hoop dingen mee doen. 

Het is daardoor erg belangrijk dat de technologie zich door blijft ontwikkelen zodat er in de toekomst nog veel meer mogelijkheden zullen ontstaan door de technologie. Dat kan er voor zorgen dat bepaalde dingen die we op dit moment nog niet voor mogelijk houden toch kunnen. 

blockchain

Wat is blockchain?

Veel mensen hebben al wel eens van blockchain gehoord, maar weten niet goed hoe het in zijn werk gaat. Dat is niet gek aangezien het lastig is om uit te leggen hoe het werkt. De belangrijkste eigenschap van blockchain is het feit dat het een decentraal principe is. Dat betekent dat er geen centrale partij is die in de gaten houdt wat de andere mensen op het netwerk doen. 

Cryptomunten verhandelen

Vaak gaat het op zo’n netwerk om het verhandelen van cryptomunten, maar dat hoeft niet per se. Een blockchain kan namelijk gebruikt worden voor allerlei verschillende soorten transacties. Zo kun je bijvoorbeeld ook informatie uitwisselen op zo’n netwerk. 

Peer to peer

Blockchain is bedacht om transacties te kunnen uitvoeren zonder dat iemand anders daar bij betrokken is als tussenpersoon. Dit principe wordt ook wel peer to peer genoemd. Vrij vertaald betekent dat een transactie tussen twee gelijken. In ons huidige betalingssysteem gaat er vrijwel nooit een transactie peer to peer. Dat komt doordat er altijd een partij is die tussen de twee mensen zit die een transactie doen. 

Normaal gesproken is dat natuurlijk de bank. Veel mensen vinden dat het niet verstandig is om de banken te vertrouwen met ons geld. Je weet immers nooit wat er met je geld gebeurt als je het in bewaring geeft aan de bank. 

Vertrouwen

Het vertrouwen in de banken is na de kredietcrisis sterk afgenomen. Daardoor zijn steeds meer mensen er van overtuigd dat je je geld beter op een andere manier kunt bewaren. Deze mensen kiezen er bijvoorbeeld liever voor om hun geld te investeren in cryptomunten zoals Bitcoin. Dat komt doordat je Bitcoin kunt verhandelen zonder dat daar een tussenpersoon aan te pas komt. 

Decentraal

Daardoor hebben veel mensen er vertrouwen in dat ze op die manier zelf kunnen beslissen wat er met hun geld gebeurt. Het feit dat blockchain een decentraal platform creëert om transacties te verrichten biedt een hoop mogelijkheden. Veel mensen vinden het alleen lastig om te begrijpen hoe het kan dat je via blockchain peer to peer betalingen kunt uitvoeren. 

Hoe werkt blockchain?

Je kunt een blockchain het best vergelijken met een soort online database. In deze database worden alle transacties die via de blockchain worden gedaan opgeslagen. Deze transacties hoeven niet per se over geld te gaan. Zo kun je via een blockchain bijvoorbeeld op een gemakkelijke manier belangrijke documenten versturen naar plekken over de hele wereld. 

De informatie die in de blockchain staat kan niet worden aangepast. Daardoor kan een transactie die eenmaal gedaan is niet meer worden veranderd of iets dergelijks. Dit zorgt er voor dat het in principe onmogelijk is om te frauderen via een blockchain.

Cryptografie

Wanneer de twee partijen die een transactie willen uitvoeren het er over eens zijn dat de transactie goed is, gaan zij akkoord met de transactie. De transactie wordt als het ware digitaal ondertekend en vanaf dat moment kan niemand er meer iets aan veranderen. Deze informatie wordt zonder tussenkomst van een andere partij toegevoegd aan de database. 

Opgeslagen

Op die manier wordt vastgelegd dat de transactie gebeurd is en dat de transactie rechtmatig is verlopen. De informatie die in de database opgeslagen is, is versleuteld door middel van cryptografie. Dat zorgt er voor dat niet iedereen die toegang heeft tot de database kan zien wat anderen doen. Daardoor wordt de privacy van de gebruikers van de Blockchain goed beschermt. 

Waar komt de naam blockchain vandaan?

De naam blockchain kun je naar het Nederlands vertalen als ‘blokkenketting’ of ‘ketting van blokken’. Veel mensen snappen niet waar die naam vandaan komt. Het is eigenlijk vrij logisch waarom de technologie deze naam heeft gekregen. Dat komt namelijk doordat een blockchain letterlijk een virtuele ketting van blokken is. 

Database

Alle informatie die opgeslagen wordt in de database, wordt aan elkaar gemaakt als een soort ketting. Elk blok aan deze ketting wordt apart versleuteld. In ieder blok staan één of meerdere transacties. Ieder blok bevat een stukje informatie over het blok daarvoor. Dat zorgt er voor dat er een soort virtuele onkraakbare ketting ontstaat. 

blockchain

Decentraal

De kracht van blockchain is het feit dat er geen centrale partij is binnen dit systeem. Daardoor vinden veel mensen het een veel veiliger idee om hun geld te investeren in cryptomunten dan om het geld op hun spaarrekening te zetten. Zij vinden het namelijk geen prettig idee dat er één partij is die als het ware al hun geld in handen heeft. 

Het is erg bijzonder dat het de ontwikkelaars van de blockchain technologie gelukt is om een decentraal transactiesysteem te ontwikkelen. Er zijn namelijk al veel mensen op het idee gekomen, maar het is niemand gelukt om dat idee ook daadwerkelijk uit te voeren. 

Nodes

Een blockchain werkt beter naarmate er meer mensen aangesloten zijn op het netwerk. Dat komt doordat alle ‘nodes’ die op het netwerk zijn aangesloten samen moeten beslissen of een transactie geoorloofd is of niet. Een node is een computer die is aangesloten op het netwerk. Op het netwerk is iedere computer gelijk. 

Iedere computer is gelijk

Dat betekent dat iedere computer dezelfde rechten en evenveel macht heeft. Daardoor moet de meerderheid van de nodes het er over eens zijn dat een transactie volgens de regels is gedaan. Als dat niet zo is, zal de transactie niet worden uitgevoerd. 

Veilig

Doordat er op een goed blockchainnetwerk altijd een heleboel nodes zijn aangesloten is het erg lastig om te frauderen via blockchain. Je zou dan namelijk meer dan de helft van de nodes in je bezit moeten hebben. 

In de praktijk

Dit is in de praktijk natuurlijk onmogelijk aangezien het bij een netwerk als dat van de bitcoin dan gaat over miljoenen computers. Dat zorgt er voor dat het enorm veilig is om transacties te doen via de blockchain. Het is dan ook niet gek dat er steeds meer mensen zijn die denken dat blockchain ons huidige betalingssysteem zal vervangen.

Is blockchain in staat om ons huidige financiële systeem te veranderen?

Blockchain is een systeem waar veel potentie in zit. Dat komt doordat je door blockchain in potentie het hele huidige financiële systeem kunt veranderen. Het is alleen lastig te zeggen of het op dit moment mogelijk is om dit te realiseren. Ondanks dat er door blockchain veel mogelijkheden zijn, is het onwaarschijnlijk dat er in de nabije toekomst grote veranderingen gaan komen in het financiële systeem. 

Dat komt doordat er op dit moment nog een aantal dingen zijn waardoor het op dit moment niet mogelijk is om ons huidige betalingssysteem te vervangen door een op blockchain gebaseerd systeem. 

Transparant betalingssysteem

Toch zijn er veel mensen die er in geloven dat ons hele financiële systeem veranderd kan worden door blockchain. Dat komt doordat er veel mensen zijn die het fijn zouden vinden als je een transparant betalingssysteem hebt. Je hoeft dan niet te vertrouwen op een bank die al jouw geld beheert. 

Meer vertrouwen

Veel mensen zouden hierdoor veel meer vertrouwen krijgen in ons financiële systeem. Door de manier waarop een blockchain beveiligd is, is het eenvoudig om een veilig systeem draaiende te houden zonder dat daar een centrale partij voor nodig is. Daardoor is het totaal overbodig om een centrale partij te hebben in een betalingssysteem wat in potentie over de hele wereld gebruikt kan worden. 

Grootboek

Een ander groot voordeel van het gebruik van blockchain voor het ontwikkelen van een nieuw betalingssysteem is het feit dat er een soort gezamenlijk grootboek is. Daardoor wordt het voor bedrijven onderling makkelijker om elkaar te vertrouwen. Je kunt namelijk inzicht krijgen in bepaalde gegevens van andere bedrijven. 

Blockchain

Het is ook erg handig dat je op een blockchain allerlei dingen kunt programmeren. Daardoor kan de blockchain steeds beter worden doordat gebruikers allerlei nieuwe dingen mogelijk maken. Het is voor een goede programmeerder niet zo moeilijk om een goed smart contract te maken. Doordat dat niet zo moeilijk is zijn er eindeloos veel mogelijkheden als er een betalingssysteem zou ontstaan dat gebruik maakt van een blockchain.

blockchain

Snel transacties maken

In ons huidige financiële systeem kan het voor bedrijven onderling soms erg lang duren om geld naar elkaar te versturen. Daar komt namelijk een heleboel bij kijken. Je zult een hoop moeite doen om als bedrijf geld over te maken naar een ander bedrijf. Daardoor wordt dit een langdurig proces waarbij alle partijen inclusief de bank geld verliezen. 

Ontwikkelingen

Je kunt wel stellen dat de banken en overheden een beetje zijn achtergebleven op het gebied van technologische ontwikkeling. Daardoor is het nu tijd voor een verbetering aan ons huidige betalingssysteem. De meningen zijn alleen verdeeld over op wat voor manier dat systeem verbeterd moet worden. 

Snelheid

Door de blockchain technologie is het mogelijk om transacties te maken zonder dat dat veel tijd in beslag neemt. Daardoor zijn veel mensen van mening dat het erg belangrijk is om zo snel mogelijk te proberen om ons huidige betalingssysteem te vervangen. Dat komt doordat deze mensen uitgekeken zijn op ons financiële systeem. 

Banken

De banken hebben volgens hen namelijk veel te veel macht en kunnen als het ware met ons geld doen wat ze willen. Een ander voordeel van blockchain technologie is het feit dat het dezelfde mogelijkheden biedt om een transactie te maken maar dan voor minder geld. Dat komt doordat er bij deze technologie een hoop dingen automatisch gaan. 

Geld ophalen via blockchain

Als je op dit moment als ondernemer geld wilt inzamelen om een nieuw plan uit te voeren, zul je waarschijnlijk naar een bank toe moeten gaan om een lening aan te vragen. Dat komt doordat er niet echt een platform is waar je geld kunt ophalen met een goed idee. Er zijn wel manieren om dit te doen, maar meestal heeft dat weinig nut. Slechts bij hoge uitzondering halen mensen op die manier veel geld op voor het uitvoeren van hun idee.

 Als je het geld niet bij een bank wilt lenen, zul je op zoek moeten gaan naar externe financiers. Zij zijn bereid om geld te betalen voor de financiering van een goed idee. Het nadeel daarvan is het feit dat ze altijd heel veel informatie willen hebben over het idee en het bedrijfsplan. 

Nieuwe mogelijkheden

Als ondernemer wil je het liefst zo snel mogelijk beginnen met het uitvoeren van je idee. Daardoor zou het fijn zijn als er een manier zou zijn waarmee je gemakkelijk geld kunt ophalen. Als iedereen gebruik zou maken van een betalingssysteem dat gebaseerd is op de blockchain technologie, zou dat een hoop mogelijkheden bieden voor in dit soort situaties. 

Er zijn op dit moment namelijk al bepaalde manieren op bepaalde sites die te maken hebben met cryptomunten. Het gaat daarbij meestal om een soort inzamelingsactie waarbij degene die geld geeft daar iets voor terug krijgt. 

De verschillende ICO’s

Een ICO is een manier om geld op te halen voor het uitvoeren van een idee of plan. Dat wordt allemaal mogelijk door de blockchain technologie. Het is vrij simpel om geld op te halen via een ICO. Je hoeft namelijk alleen maar een bedrijfsplan op het internet te zetten. Daardoor zullen er veel mensen zijn die dit plan bekijken. Als zij denken dat er toekomst is voor dit plan, kunnen zij er voor kiezen om coins te kopen van het bedrijf. 

Coins kopen

Deze coins zijn cryptomunten die in waarde kunnen stijgen en dalen. Als mensen coins kopen van een bepaald bedrijf, hopen zij natuurlijk dat de waarde van de coins die ze daarvoor krijgen in de toekomst zal stijgen. De waarde zal alleen maar stijgen wanneer het goed gaat met het bedrijf achter de coins. Daardoor investeer je op deze manier als het ware in het bedrijf.

Gevaren van een ICO

Dit lijkt natuurlijk allemaal prachtig. Dat is het natuurlijk ook, zolang alles goed blijft gaan. Er zitten namelijk bepaalde risico’s verbonden aan het investeren in een ICO. Dat is voor veel mensen een reden dat ze er op tegen zijn dat ons financiële systeem zal worden vervangen door een systeem gebaseerd op de blockchain. Je kunt zonder aan veel eisen te voldoen een ICO online krijgen.

Geen controle

Er zullen dan waarschijnlijk allemaal mensen zijn die besluiten om je coins te kopen. Daardoor krijg jij dus een hoop geld in handen. In principe kun je vanaf dat moment alles doen met het geld wat je wilt. Er is namelijk niemand die controleert of je dat geld ook daadwerkelijk uitgeeft aan hetgeen waaraan je hebt gezegd dat je het gaat uitgeven. 

Eenvoudig

Het is dus relatief eenvoudig om mensen op te lichten door middel van een ICO. Er zijn natuurlijk wel bepaalde vereisten waar je aan moet voldoen voordat je een ICO kunt publiceren. Het is alleen niet zo moeilijk om dit te omzeilen als je daar je best voor doet. Daardoor zijn er in het verleden al allerlei ICO’s geweest die achteraf puur gemaakt bleken te zijn om mensen op te lichten.

Miljoenen

In sommige gevallen hebben de oplichters daar hoogstwaarschijnlijk miljoenen mee verdient. Dat is één van de redenen dat tegenstanders van de blockchain niet willen dat ons financiële systeem wordt veranderd. Zij zijn namelijk bang dat dit soort oplichters dan nog meer kansen krijgen om anderen geld afhandig te maken.

Tokenisatie van activa op de blockchain

Je kunt op dit moment vrij handelen in allerlei activa zoals aandelen, valuta en grondstoffen. Daardoor moeten banken er dus voor zorgen dat wij in staat zijn om deze activa te verhandelen. Zij moeten namelijk de handel in activa faciliteren om daar zelf geld mee te verdienen. Er zijn nog een aantal andere partijen die ook betrokken zijn bij deze handel. 

blockchain

Geld verdienen

Al die partijen hebben elkaar nodig om geld te verdienen en om de handel in deze activa goed te laten verlopen. Doordat dit een zeer complex proces is kost dat een hoop tijd en geld. Als je deze activa zou verhandelen via blockchain zou het een stuk minder duur zijn en minder tijd kosten om activa te verhandelen. 

Activa verhandelen

De meeste activa worden op dit moment via het internet verhandeld. Dat is natuurlijk logisch aangezien je op die manier kunt handelen met mensen van over de hele wereld. Het is alleen zonde dat je extra geld moet betalen aan alle partijen die betrokken zijn in het proces. Je hebt het niet door, maar ze verdienen allemaal geld aan jou als je aandelen of andere activa verhandeld. 

Als je blockchain gebruikt om deze activa te tokeniseren, kan dit veel goedkoper en makkelijker. Er is dan namelijk geen centrale partij die ook geld moet verdienen aan de transactie. Het gaat allemaal peer to peer waardoor je de maximale winst behaalt. 

Tokeniseren

Door bepaalde activa te tokeniseren kunnen er een hoop nieuwe mogelijkheden ontstaan. Dat komt doordat je daardoor een hoop nieuwe dingen kunt doen. Als vastgoed bijvoorbeeld is getokeniseerd, zou het in theorie mogelijk zijn om een aandeel in een huis of gebouw te kopen. Daardoor zou je bijvoorbeeld een huis kunnen huren wat tientallen eigenaren heeft. 

Een hoop kansen

De huur die jij betaald zou dan eerlijk verdeeld worden over de mensen die eigenaar zijn van het huis. Dit biedt voor investeerders met een laag budget een hoop kansen. Zij kunnen investeren in activa die ze anders niet zouden kunnen betalen. Je koopt dan weliswaar een deel van het huis, maar dit levert toch een inkomen op.

Geld lenen met blockchain

Als je geld wilt lenen, kun je slechts bij een aantal bedrijven terecht. Je kunt natuurlijk altijd geld lenen bij een bank, maar er zijn ook nog andere kredietverstrekkers. Het is voor mensen die geld willen lenen erg vervelend dat de rente zo hoog is. Daardoor kost het hen namelijk een hoop geld om geld te lenen. 

Rente

Zij kunnen in principe onderling bepalen hoe hoog zij de rente maken. Dat komt doordat zij als het ware een monopolie hebben op het uitlenen van geld. Daardoor kunnen zij de rente als het ware zo ver omhoog doen als ze willen. De meeste mensen die geld willen lenen hebben toch geen alternatief en hebben daarom geen andere keus dan het aannemen van de lening. 

Geld uitlenen

Doordat het systeem op deze manier is ingericht, verdienen banken en kredietverstrekkers erg veel geld aan het uitlenen van geld. Daardoor maken zij dus veel winst over de rug van mensen die het geld hard nodig hebben. Als ons betalingssysteem vervangen zou worden door een systeem wat gebaseerd is op blockchain, zal dit niet meer mogelijk zijn. 

Platform

Door middel van blockchain is het namelijk mogelijk om iedereen mee te laten doen aan het verstrekken van krediet. Je kunt er dan zelf voor kiezen of je geld wilt lenen of uitlenen. Als je bijvoorbeeld geld uit wil lenen, kun je dat aanbieden op een bepaald platform. Daar kunnen mensen die het geld nodig hebben dan op reageren.

Peer to peer lending

Je zult ervoor moeten zorgen dat je het eens wordt over de rente. Dat zal niet lastig zijn aangezien de rente bepaald zal worden door vraag en aanbod. Als er zo veel verschillende aanbieders van leningen zijn heeft natuurlijk niemand het monopoly. Daardoor zal de rente uiteindelijk op het meeste eerlijke punt uitkomen. 

Dit principe van het uitlenen van geld wordt ook wel peer to peer lending genoemd. Het dankt deze naam natuurlijk aan het feit dat je geld rechtstreeks kunt uitlenen aan een andere gebruiker van het netwerk. Er is dus geen bank of iets dergelijks die daar nog tussen zit.

Wat voor impact kan blockchain hebben op de wereldwijde handel?

Op dit moment is het voor veel mensen erg lastig om deel te nemen aan de wereldwijde handel. Dat komt doordat er allerlei complexe regels en wetten zijn waar je je aan moet houden als je internationaal handel wilt drijven. Het vereist op dit moment nog veel inspanning om het voor elkaar te krijgen om internationaal goederen te verhandelen. 

Internationale handel

Daardoor zijn er maar weinig particulieren die het lukt om toegang te krijgen tot de internationale handel. Je kunt dit eigenlijk alleen maar voor elkaar krijgen wanneer je een groot bedrijf hebt. Er komt namelijk een hoop papierwerk bij kijken. Zonder de juiste mensen is het nagenoeg onmogelijk om alles op de goede manier te regelen.

Eenvoudig maken van de internationale handel

Wanneer er gebruik gemaakt wordt van het huidige systeem is het dus erg lastig om toe te treden tot de internationale handel. Als je het huidige systeem vervangt door een systeem dat gebaseerd is op de blockchain technologie, kun je dit een stuk eenvoudiger maken. Daardoor zou het voor veel mensen ineens wel mogelijk zijn om hun goederen internationaal te verhandelen.

Gemakkelijker

Dat komt doordat het gebruik van blockchain de internationale handel veel gemakkelijker maakt om te begrijpen. De voornaamste reden dat dit makkelijker wordt is het feit dat je nog maar weinig papierwerk hoeft te doen. Doordat het overgrote deel van het papierwerk digitaal wordt, is het veel makkelijker om te handelen als het systeem gebaseerd is op blockchain. 

Gebruik maken van smart contracts voor overeenkomsten

Het is natuurlijk erg belangrijk dat je in het bedrijfsleven een contract opstelt wanneer je een overeenkomst met iemand sluit. Dat is zo belangrijk doordat je er door een contract te tekenen mee akkoord gaat dat je de afspraken die je maakt na te komen. Daardoor kun je er dus op vertrouwen dat de andere partij de afspraak na zal leven. 

Regels breken

Als de andere partij er toch voor kiest om de regels te breken, zal diegene daar een straf voor krijgen. Vaak is dat in het contract opgenomen en is de straf een geldboete of iets dergelijks. Het kan ook voorkomen dat je na het breken van de voorwaarden in het contract voor de rechter wordt gesleept. Dat gebeurt eigenlijk alleen wanneer er veel geld op het spel staat. 

Een contract opzetten

De manier van overeenkomsten aangaan die we op dit moment gebruiken werkt in principe zeer goed. Het is algemeen bekend dat je de voorwaarden die in een contract zijn opgenomen niet kunt breken. Daardoor zijn contracten de veiligste manier om iemand aan een overeenkomst te houden. Toch zitten er ook nadelen aan het gebruik van contracten. Niet iedereen kan zomaar een goed contract opzetten. 

Meestal kun je er het best voor kiezen om een juridisch deskundige in te schakelen om een contract op te stellen. Op die manier weet je zeker dat het contract goed is. Dit duurt vaak erg lang en brengt een hoop kosten met zich mee. Blockchain kan er voor zorgen dat dit veel minder moeite kost en veel minder tijd in beslag neemt. 

blockchain

Smart contracts

Blockchain kan erg nuttig zijn om overeenkomsten af te sluiten. Dat komt doordat het erg handig is om bepaalde contracten digitaal te doen. Dit scheelt een hoop papierwerk en bovendien is het nagenoeg onmogelijk om te frauderen met deze digitale contracten. Het voordeel van digitale contracten is ook dat er geen centrale partij is die toezicht houdt op de overeenkomst. 


Centrale partij omkopen

Daardoor is het bijvoorbeeld niet mogelijk om deze centrale partij om te kopen. Deze digitale contracten heten smart contracts. Het is voor veel mensen lastig te begrijpen hoe het mogelijk is dat er zonder centrale partij toch contracten kunnen worden afgesloten. Door blockchain wordt het mogelijk om dit op een zeer eenvoudige manier te doen. 

Vertrouwen in de andere partij

Bij normale contracten is het erg belangrijk dat je vertrouwen hebt in de andere partij. Dat komt doordat het ook met een contract niet onmogelijk is om de voorwaarden in het contract te breken. Daardoor is het dus belangrijk dat beide partijen elkaar vertrouwen. Als je een contract afsluit via de blockchain is het niet nodig om vertrouwen te hebben in de andere partij. 

Smart contract breken

Dat komt doordat het simpelweg niet mogelijk is om een smart contract te breken. Er wordt in de voorwaarden namelijk opgenomen dat het niet mogelijk is om bepaalde dingen te doen voordat er aan de voorwaarden is voldaan. Dit kan voor veel mensen lastig zijn om te begrijpen, daardoor is het beter om dit aan de hand van een voorbeeld uit te leggen. 

Spullen verkopen

In de toekomst wordt het misschien mogelijk om allerlei spullen te verkopen op een netwerk wat gebaseerd is op blockchain. Wanneer dat mogelijk is, kun je er bijvoorbeeld voor kiezen om een auto te verkopen via het netwerk. Dit gaat erg gemakkelijk door middel van smart contracts. Als jij een auto wilt verkopen, moet je wachten tot er iemand is die geïnteresseerd is in jouw auto. 

Contract afsluiten

Wanneer je een koper hebt gevonden, wordt het tijd om een contract af te sluiten. Als je een smart contract maakt, kun je daar bepaalde voorwaarden in opnemen. Zo kun je bijvoorbeeld zorgen dat het geld van de koper alleen wordt overgemaakt wanneer de auto op zijn naam staat. Op die manier kun je er voor zorgen dat het voor beide partijen niet mogelijk is om de ander op te lichten. 

De beveiliging van de data op een blockchain

Het is natuurlijk erg belangrijk dat alle data op een blockchain goed beveiligd is. Dat is namelijk de voornaamste reden dat veel mensen voorstanders zijn van het vervangen van ons huidige betalingssysteem door een systeem gebaseerd op blockchain. 

Veel mensen vinden het namelijk fijn als ze weten dat er geen partij is die toegang heeft tot hun persoonlijke gegevens. Dat is in ons huidige betalingssysteem wel mogelijk. De bank heeft namelijk als enige toegang tot alle gegevens van de mensen die hun geld op de bank hebben staan. Je kunt natuurlijk nooit zeker weten wat er met jouw gegevens gebeurt. 

Privacy

Veel mensen vinden het geen fijn idee dat er iemand is die toegang heeft tot hun gegevens. Daardoor zijn deze mensen vaak een voorstander van blockchain technologie. Zij geloven namelijk dat een systeem wat gebouwd is op blockchain technologie er in de toekomst voor kan zorgen dat iedereen op een veilige manier kan betalen en andere transacties kan voltooien op het internet. 

Veel papier

Het gebruik van blockchain kan er voor zorgen dat er minder papierwerk nodig is om bepaalde overeenkomsten te sluiten. Op dit moment wordt er erg veel papier gebruikt wat eigenlijk niet nodig is. Blockchain kan er voor zorgen dat dit in de toekomst niet meer nodig is. Alles gaat dan volledig digitaal.

Gegevens veilig opslaan

Op een blockchain kun je gegevens op een veilige manier opslaan. Daardoor is het dus het perfecte alternatief voor het gebruik van veel papier. Eigenlijk kun je alle gegevens die je maar wilt veilig opslaan op een blockchain. Er zitten in het systeem namelijk zo veel dingen ingebouwd die er voor zorgen dat niemand bij gegevens kan komen waar diegene geen toegang tot hoort te hebben. 

Verder ontwikkelen

Het is erg belangrijk dat de techniek rondom blockchain in de komende jaren verder ontwikkelt zal worden. Daardoor zal de technologie steeds maar weer verbeteren waardoor je in de toekomst nog veel meer mogelijkheden hebt door blockchain. Wellicht zal het dan wel gebeuren dat het financiële systeem zoals we dat kennen op den duur vervangen zal worden door blockchain technologie. 

Conclusie

Het is lastig te zeggen of de blockchain technologie er ooit voor zal zorgen dat het huidige financiële systeem wordt vervangen. Er zijn een hoop mensen die er heilig van overtuigd zijn dat het niet meer lang zal duren voordat alles wat wij op het internet doen via blockchain zal gaan. Anderen beweren juist dat het helemaal niet mogelijk is om via een blockchain netwerk de hele wereld met elkaar te verbinden. 

Veel rekenkracht 

Zij zeggen dat dat komt doordat je enorm veel rekenkracht nodig hebt om dit te laten slagen. Daardoor zou het volgens hen op dit moment nog niet mogelijk zijn om dit voor elkaar te krijgen. Voordat dit wel mogelijk is, zijn we volgens deze mensen nog een heleboel nieuwe, snelle computers nodig. 

De wereld zonder banken

Op dit moment is het sowieso lastig om je voor te stellen dat we helemaal geen gebruik meer zouden maken van een bank. Dat komt doordat de banken een grote rol spelen in ons leven. Je hebt dat vaak niet door, maar zonder dat er een bank was, was jouw leven heel anders geweest. 

Zo zou je bijvoorbeeld op zoek moeten naar iemand die bereidt is om jou duizenden euro’s te lenen voor je huis. Normaal ga je voor het afsluiten van dit soort leningen naar de bank. Als er geen bank meer is zullen er een hoop zaken drastisch veranderen. Bovendien weet je niet wat er gaat gebeuren als de banken opeens niet meer meedoen in de financiële wereld. 

Transitie

Zo’n transitie van financieel systeem is bijna niet mogelijk op dit moment. Daardoor is het erg lastig om er voor te zorgen dat iedereen gebruik gaat maken van een systeem dat gebaseerd is op een blockchain. Hoe veel voordelen daar ook aan verbonden zijn, het is toch erg lastig om te voorkomen dat de nadelen zwaarder wegen. 

Er zijn namelijk erg veel mensen die er van overtuigd zijn dat je het financiële systeem niet kunt vervangen door blockchain. Door alle banken buitenspel te zetten, zou je er namelijk voor kunnen zorgen dat je een ontzettend grote economische crisis ontketend. 

De toekomst

Het is in de toekomst misschien mogelijk dat er langzaam maar zeker steeds meer met de blockchain technologie gedaan wordt. De kans dat dat gebeurt is groot aangezien je een hoop voordelen hebt als je gebruik maakt van blockchain. Wanneer dit gebeurt, zullen er steeds meer mensen zijn die er van overtuigd raken dat blockchain erg handig is. 

Daardoor is het dus mogelijk dat op de lange termijn steeds meer betalingen via blockchain gedaan worden. Dat zou ervoor kunnen zorgen dat het ooit mogelijk is om ons hele financiële systeem aan te passen door middel van blockchain. Als dit ooit gebeurt, zal dat pas over een lange tijd zijn.

LEREN BELEGGEN IN CRYPTO'S

Meld u hieronder aan en leer gratis hoe je zelf kunt leren beleggen met cryptocurrencies.

Check uw email om uw aanmelding te verifieren. Check ook uw spambox 😉

Er is iets foutgegaan. Probeer het opnieuw.