Zorgt het blockchainnetwerk in 2021 voor veranderingen?

Blockchain is de toekomst

De Bitocin is onder een grote groep mensen erg bekend. Zo zijn er mensen die veel geld hebben verdiend door de volatiele koerswaarde. Toch is het opvallend dat veel mensen die geld investeren in de Bitcoin niet weten wat het blockchainnetwerk is. Om op het juiste moment te investeren, is het van belang dat je enige achtergrondkennis hebt. Juist hierom behandelen wij in dit artikel de definitie van het blockchainnetwerk die de Bitcoin draaiende houdt.

De blockhain is een revolutionaire techniek

De Blockhain is een erg recente techniek die onmisbaar is voor de Bitcoin. Deze technologie is zo sterk dat het door overheden en financiële instellingen wordt gevreesd. Er zijn dan ook een hoop mensen die denken dat de blockchain nog een grotere invloed op de samenleving zal kunnen gaan hebben als dat het internet vandaag de dag heeft. De blockchain is erg veelzijdig en zeker de moeite waard om in te verdiepen.

Blockchain is de toekomst

Wat houdt ‘blockhain’ in?

Voordat we de stof in kunnen duiken, is het allereerst belangrijk om te weten wat de blockchain is. De voordelen van blockchain komen tot uiting wanneer je transacties wilt doen. Zo is de blockchain een erg betrouwbare en vooral ook veilige manier om iets waardevols naar een ander over te schrijven. Het mooie van de blockchain is dat er geen centrale partij een invloed uitoefent op dit proces. Dit zorgt ervoor dat we niet meer van andere mensen afhankelijk hoeven te zijn om een transactie goed te kunnen laten verlopen.

De blockchain, hoe werkt dat?

De blockchain van de cryptocurrency is een transactieketen waarin er dat wordt gedeeld tussen verschillende belanghebbenden. In het desbetreffende blockchain wordt informatie opgeslagen die nodig is voor het uitvoeren van transacties. Het mooie van de blockchaintechniek is dat vrijwel iedereen inzicht kan hebben in de transacties. Het is een transparante manier van werken die velen voordelen oplevert. 

Hoezo is de blochain een beter alternatief dan de huidige methodes?

De blockchain wordt door velen gezien als een beter alternatief op ons huidige betaalsysteem, maar waar zijn deze meningen op gebaseerd? Om hier een duidelijk antwoord op te krijgen, is het belangrijk dat we de eigenschappen van beide methodes met elkaar vergelijken. Tegenwoordig is er weinig contant geld in omloop en vinden de meeste betalingen digitaal plaats. De betalingsinformatie mag niet openbaar worden en daarom wordt deze informatie met het huidige systeem beheerd door één partij. 

Deze ene partij moet vertrouwd worden door iedereen die er gebruik van maakt. Er hangt ten slotte erg veel van af en niemand wil risico lopen. Toch zijn velen ervan overtuigd dat we juist met dit huidige systeem veel risico lopen. Dit omdat de eigenaar van dit netwerk enorm veel macht heeft. Doordat dit systeem nauwelijks gecontroleerd kan worden, kan degene die hierover gaan makkelijk wijzigen aanbrengen zonder dat wij daarvan af weten. 

Wanneer je de blockchain vergelijkt met deze techniek, is het grootste verschil dat de data niet in het bezit is van maar één partij. Bij de blockchain zijn er meerdere partijen aangesloten op het netwerk die allemaal een gedeelte van de verantwoording dragen. Dit wordt ook wel peer-to-peer genoemd. Daarnaast kan iedereen een kijkje nemen in het grootboek en is niemand hier de eigenaar van. Het is dus een erg transparantie manier om mee te werk te gaan.

Hoe zorgt dit ervoor dat de blockchain veiliger is?

De centrale database is ten opzichte van de blockchain een stuk minder veilig. Zo hangt alles hierbij af van één partij en kan dit leiden tot grote problemen. Wanneer je kijkt naar de blockchaintechnologie is dit dus niet het geval omdat iedereen inzicht heeft in de informatie. Er is bij de blockchain dus niet maar één partij verantwoordelijk en dat maakt het erg betrouwbaar.

Hoe verlopen de transacties binnen een blockchainnetwerk?

Wanneer je het huidige systeem vergelijkt met de blockchain zijn er een aantal opmerkelijke verschillen. Zo wordt er bij het huidige centrale database eenvoudig een nieuwe transactie toegevoegd. De beheerder controleert of deze transactie legitiem is en past vervolgens de database aan.

Bij de blockchain werkt dit anders. Er is namelijk niet maar één eigenaar hierdoor moeten de transacties als het ware door elke partij die aangesloten is, worden goedgekeurd. Het is hierbij geen monopoly, maar eerder een democratie waarbij de groep beslist over de transactie goedgekeurd moet worden. Als binnen de blockchain meer dan de helft van de betrokkenen de transactie of wijziging goed vindt, wordt deze pas doorgevoerd. Dit is ten opzichte van het huidige systeem waar we gebruik van maken stukken betrouwbaarder. 

Kun je de blockchain hacken?

Wanneer er gewerkt wordt met de blockchain, is het dus een kwestie van de meeste stemmen gelden. Op het moment dat 50 procent of meer van de computers die de rekenkracht leveren een transactie als niet legitiem zien, wordt deze dus niet doorgevoerd. Dit geldt ook voor een wijziging in het netwerk. 

Wanneer een hacker een transactie of iets dergelijks wilt uitvoeren, zal het merendeel van de computerkracht dit dus moeten goedkeuren. Hiervoor dient een hacker 50 procent of meer van de verbonden computers te hacken om het netwerk in handen te krijgen. Om dit voor elkaar te krijgen is het extreem ingewikkeld en bijna onmogelijk. Daarnaast sluiten er dagelijks meer computers aan op dit netwerk, waardoor het nog lastiger wordt om dit te realiseren. Door de toename van de miners, wordt het netwerk dus sterker. 

De vertaling van blockchain

Wanneer je kijkt naar de vertaling van blockchain hebben we het over een keten van blokken. Een zogehete block binnen dit netwerk is een lijst met transacties. Deze transacties kun je zien als de opgeslagen data. Het veilige van dit netwerk is dat elke block verbonden is aan een ander block. Hierbij wordt de informatie dus van het ene block aan de ander gelinkt. Elk block van dit netwerk wordt beveilighd met een zogehete Hash algoritme. Nadat dit is gedaan krijgt iedereen een kopie van de desbetreffende ‘wijziging’. Doordat er met deze technologie wordt gewerkt zijn transacties niet meer aan te passen. Hierdoor is het zo goed als niet mogelijk om te hacken

Wat van blockhains zijn er allemaal?

Er zijn een aantal verschillende soorten blockchains waaraan andere soort informatie wordt verbonden. Zo kan er gebruik gemaakt worden van een private-, privé- en consortiumblockchain. Tussen deze drie zitten een aantal belangrijke verschillen. Wanneer je kijkt naar de twee verschillende blockchains, wordt de publieke versie veruit het meest gebruikt.

Publiekelijke blockchains zijn een open-source waardoor het voldoet aan een bepaald principe genaamd distributed ledger. Hierbij is het mogelijk dat iedereen inzicht heeft in code waar alles in geschreven staat. Daarnaast kan er door iedereen op een veilige manier gebruik gemaakt worden van het netwerk. Als je de publieke blockchain vergelijkt met de consortiumblockchain is de private versie veiliger. Dit omdat komt onder meer doordat een grotere groep hier gebruik van maakt. Daarnaast zorgt de democratische manier van transacties goedkeuren ook voor een grotere veiligheid van het netwerk. 

Naast de de publieke variant kan er ook gebruik gemaakt worden van privé blockchain. Hierbij wordt er een gesloten systeem gebruikt en kunnen enkele mensen hierin komen. Daarnaast heeft een private blockchain één eigenaar die het grotendeels voor het zeggen heeft. Hij of zij bepaalt wie in het netwerk komt en heeft daarmee meer macht. Een private blockchain wordt bij een aantal grote bedrijven toegepast om de veiligheid te garanderen. 

blockhainnetwerk Bitcoin

Naast de publiekelijke en private blokchain bestaat er ook nog de consortiumblockchain

De consortiumblockchain is als het ware een combinatie van de hierboven benoemde varianten. Hierbij wordt er namelijk samengewerkt tussen meerdere belanghebbenden. Dit kan bijvoorbeeld gaan om bedrijven en banken. Deze blockchaintechnlogie wordt daarom voornamelijk gebruikt bij bedrijven die gevoelige informatie met elkaar delen. Het grote voordeel hiervan is dat er niet maar één eigenaar is. Wat betreft het in kunnen kijken van bepaalde gegevens werkt het wel anders. Zo kunnen meerdere mensen deze gegevens inzien, maar zijn er maar enkele die toegang hebben om aanpassingen te doen. 

De verschillende manieren van gegevens opslaan

Wanneer je kijkt naar de verschillende manieren die worden toegepast om gegevens op te slaan, kan er onderscheid gemaakt worden in de centrale, decentrale en gedistribueerde aanpakken. De centrale variant is een erg bekende methode. Bij de centrale variant wordt er namelijk op een klassieke manier data opgeslagen. Zo is er maar één partij die als het ware verantwoordelijk is voor de gehele data en heeft deze dus veel macht. 

Bij decentraal is er niet maar één partij verantwoordelijk voor de gegevens. Hierbij zijn er meerdere mensen die toegang hebben tot deze informatie en deze indien gewenst aan kunnen passen. Het grootste verschil met de gedistribueerde aanpak is dat er bij de gedistribueerde aanpak iedereen verantwoordelijk is voor hetgeen dat binnen het netwerk staat. De gedistribueerde aanpak wordt in het algemeen als het meest veilig aanschouwd. Zo krijgt elke deelnemer een kopie van de wijzigingen die gedaan zijn. Bovendien moeten de rekenprogramma’s instemmen met een wijziging van het systeem. 

De techniek zorgt voor veel mogelijkheden in toekomst

Steeds meer mensen zien de blockchaintechnologie als de techniek van de toekomst. Zo hebben hiermee allemaal controle en inzicht over wat er met ons vermogen gebeurt. Naast dat veel particulieren de mogelijkheden van de open blockchaintechnologie inzien, zijn er ook een aantal banken die gebruik willen maken van de blockchain. Een altcoin die zich erg richt op de banken, is Ripple. De waarde van deze virtuele munteenheid schommelt enorm. Hierdoor zijn er veel mensen die dankzij deze munt veel geld hebben verdiend. Wanneer je kijkt naar de koers van bepaalde digitale munteenheden zie je dat deze erg afhankelijk zijn van bepaalde updates.

Investeren in cryptocuyrency

Wanneer je geld wilt investeren in de cryptocurrency kunnen hier dus meerdere redenen voor zijn. Zo kan het zijn dat je op korte termijn rendement wilt behalen door de volatiele marktwaarde. Echter, er zijn ook veel mensen die geld investeren in de blockchain omdat zij hier toekomst inzien. In beide gevallen kan het goed uitpakken om te investeren in digitale munteenheden. Wel is het hierbij belangrijk dat je weet waar je in investeert. Zorg er daarom voor dat je op de hoogte blijft van de releases. Deze kunnen namelijk een grote invloed hebben op de markt.

Daarnaast zal je wanneer je geld wilt verdienen met de koersveranderingen na moeten denken over de tijdsduur dat jij de digitale munteenheden wilt vathouden. Zo zijn er verschillende beleggingsmethodes die elk een andere aanpak nodig hebben. Denk hier van tevoren goed over na en ga planmatig aan de slag. Bovendien is het belangrijk dat je rekening houdt met het risico dat je loopt bij een investering. Het is daarom niet verstandig om hierin te investeren als je niet voldoende op de hoogte bent van wat blockchain en digitale muntheenheden precies inhouden. Zorg er daarom voor dat je voordat je ergens in investeert op de hoogte bent van het laatste nieuws van de cryptomarkt.

LEREN BELEGGEN IN CRYPTO'S

Meld u hieronder aan en leer gratis hoe je zelf kunt leren beleggen met cryptocurrencies.

Check uw email om uw aanmelding te verifieren. Check ook uw spambox 😉

Er is iets foutgegaan. Probeer het opnieuw.