Dit zijn de 7 grootste gevaren voor Bitcoin

bitcoin

De meest bekende cryptomunt is ongetwijfeld de Bitcoin. Al sinds de start van het project zijn er erg veel mensen enthousiast over de cryptomunt. Het is erg interessant om dit project te volgen aangezien het de oudste en meest populaire cryptomunt is. Daardoor is het een erg waardevol en belangrijk experiment. Al sinds de start van het project proberen veel mensen allerlei mogelijkheden aan te halen waardoor Bitcoin zou kunnen falen. Tot nu toe is dat nog steeds niet gebeurd. Er zijn natuurlijk momenten geweest waarbij het minder goed ging met de munt, maar de cryptomunt is nog nooit echt in gevaar geweest. 

Je kunt je natuurlijk allerlei situaties voorstellen waarbij de munt ten onder zou kunnen gaan. Vooralsnog is zo’n soort situatie nog nooit voorgekomen en draait het netwerk al meer dan tien jaar zeer goed. Als je van plan bent om te investeren in de cryptomunt is het wel belangrijk om er rekening mee te houden dat er dingen mis kunnen gaan. Dat is dan ook de reden dat je in deze tekst allerlei zaken kunt lezen die er in theorie voor zouden kunnen zorgen dat de Bitcoin ten onder gaat. 

De politiek

De politiek heeft geen directe invloed op de Bitcoin en haar koers. Zelfs de president van de Verenigde Staten heeft niet de macht over de cryptomunt. Het is wel zo dat mensen in de politiek grote invloed kunnen uitoefenen op de wereld van de cryptocurrencies. Dat kunnen ze op allerlei verschillende manieren doen. Het is namelijk zo dat een politicus bijvoorbeeld een wet kan aannemen waardoor het verhandelen van cryptomunten een stuk moeilijker wordt. Dit jaar hebben we daar een hoop voorbeelden van kunnen zien. Het wordt namelijk een stuk moeilijker gemaakt om vrij te handelen in cryptomunten. 

Het is namelijk in veel landen verplicht om je te legitimeren voordat je een account kunt aanmaken op een platform waar je cryptomunten kunt verhandelen. Dat zorgt er voor dat veel mensen het minder aantrekkelijk vinden om te investeren in cryptomunten zoals Bitcoin. Deze maatregelen zijn genomen om er voor te zorgen dat criminelen niet zomaar geld kunnen witwassen door het te investeren in cryptovaluta. Dat is natuurlijk een nobel doel, maar het werkt ook afschrikkend voor veel nieuwe investeerders. 

De Nederlandsche Bank houdt toezicht op alle bedrijven die het mogelijk maken om te investeren in cryptovaluta. Zij eisen van deze bedrijven dat ze allerlei gegevens van de gebruikers van hun platform verzamelen. Dat is zo doordat ze deze gegevens dan later kunnen delen met de autoriteiten. Het is natuurlijk niet altijd nodig om die gegevens te delen, maar als de autoriteiten daar om vragen gebeurt het uiteraard wel. 

In Rusland wordt het verhandelen van Bitcoin onmogelijk gemaakt door de overheid. Het is daar namelijk verboden om te handelen in Bitcoin. Dit soort maatregelen worden vaak genomen in combinatie met een verbod op bepaalde sites. De reden waardoor het verboden is om te betalen met Bitcoin is onduidelijk. In principe kan de overheid het niet verbieden dat je in Bitcoin handelt. Ze kunnen er alleen voor zorgen dat de cryptomunt nooit een wettig betaalmiddel zal worden. 

Dat kan gebeuren op nationaal niveau, maar bijvoorbeeld ook op Europees niveau. Op dit moment gelden er al bepaalde richtlijnen vanuit de Europese Unie waar elke lidstaat zelf invulling aan mag geven. Een wereldwijd verbod op het verhandelen van cryptomunten is in principe niet mogelijk. Het is namelijk onmogelijk om overal ter wereld dit verbod te handhaven. In de toekomst zou het in sommige landen kunnen gebeuren dat er developers en traders worden opgepakt. Gelukkig hoeven wij daar in Nederland niet bang voor te zijn. 

Een wallet waar je Bitcoin in kunt opslaan is in principe niet te kraken. In ieder geval niet als je er voor zorgt dat je deze op de goede manier gebruikt. Het is namelijk bijna niet mogelijk om een code die bestaat uit 12 tot 24 willekeurige woorden te kraken. Dat neemt niet weg dat er andere gevaren kunnen ontstaan. Als mensen op de hoogte zijn van jouw crypto kapitaal kun je weinig doen wanneer er criminelen voor je deur staan. De meeste traders zullen hier natuurlijk nooit mee te maken krijgen, maar het is belangrijk om na te denken over de mogelijke gevaren van het verhandelen van cryptomunten.

De politiek heeft in principe dus de macht om veel mensen te verhinderen van het kopen van Bitcoin. Veel experts verwachten dat wij in Nederland niet bang hoeven te zijn dat wij in dit soort situaties komen. Er zijn andere landen waar de kans een stuk groter is dat er vroeg of laat dit soort situaties gaan voorkomen. Als de lokale politiek besluit om het verhandelen van Bitcoin illegaal te maken zal dat er voor zorgen dat veel mensen worden afgeschrikt van het verhandelen van cryptomunten. 

bitcoin

Het protocol van Bitcoin

Veel mensen vergelijken het protocol waar Bitcoin gebruik van maakt met een levend organisme. Dat komt doordat het protocol als het ware meegroeit met het netwerk. In de meer dan tien jaar dat het netwerk in de lucht is, werd het regelmatig aangevallen en op die manier dus ook getest. Doordat Bitcoin open-source is, kunnen developers van over de hele wereld helpen om het netwerk en het protocol te verbeteren. Het protocol ontwikkelt zich dus constant. 

Het netwerk van Bitcoin bestaat uit tienduizenden nodes, toch blijft het protocol wat daar bij hoort voorlopig nog mensenwerk. Mensen maken nou eenmaal fouten, dat kan dus ook gebeuren bij dit protocol. Het zou in principe dus kunnen voorkomen dat de Bitcoin door een menselijke fout ten onder gaat. De developers van Bitcoin zijn het lang niet altijd met elkaar eens. Het mooie aan het netwerk is dan ook het feit dat je aan het netwerk kunt bouwen zonder dat je het met elkaar eens hoeft te zijn over allerlei zaken. 

Er is één ding waar alle developers het over eens moeten zijn. Dat zijn namelijk de regels die gelden op het netwerk. Als er geen duidelijkheid is over de regels op het netwerk is de kans groot dat het niet goed afloopt. Bij de Bitcoin zijn door dit onderwerp weinig problemen ontstaan. Dat komt onder andere doordat mensen die het niet eens zijn met de regels op het netwerk relatief eenvoudig een eigen netwerk kunnen starten. Er zijn al honderden nieuwe projecten die gebaseerd zijn op het protocol van Bitcoin. 

Het gekke is het feit dat bijna al deze nieuwe projecten binnen relatief korte tijd terugvallen in gebruik. Er is nog geen project geweest wat ook maar enigszins in de buurt kwam van Bitcoin. Daardoor wordt het steeds meer duidelijk dat Bitcoin de kroon spant in de wereld van het decentrale geld en decentrale netwerken. 

Er schuilen toch een hoop gevaren in het proces wat wordt gebruikt voor het ontwikkelen van het netwerk van Bitcoin. Het is namelijk mogelijk dat de meerderheid van de mensen op het netwerk instemt met een idee en dat dat idee later helemaal verkeerd uitpakt. Gelukkig is er tot nu toe nog nooit zoiets voorgekomen, maar de kans dat dit gebeurd is in principe altijd aanwezig. Het is aan iedereen die actief is op het Bitcoin netwerk om er voor te zorgen dat dit soort situatie niet voorkomen. Als dat wel gebeurd zou dat desastreuze gevolgen kunnen hebben voor de toekomst van de cryptomunt. 

Extra 184 miljard nieuwe Bitcoin

Ongeveer tien jaar geleden zat er een bug in het netwerk van Bitcoin. Deze bug zorgde er voor dat er een enorme hoeveelheid nieuwe Bitcoin op de markt kwam. Dat was totaal niet de bedoeling en de developers hebben er dan ook alles aan gedaan om dit probleem op te lossen. 

Satoshi en de andere ontwikkelaars waren er gelukkig snel bij en wisten het probleem relatief snel op te lossen. Na ongeveer vijf uur was de hele error verholpen. Door een patched versie van de Bitcoin client uit te brengen was het probleem opgelost. Het grootste deel van de miners en nodes accepteerde deze versie en daardoor had de bug weinig grote gevolgen. Dat betekent dus dat de ontwikkelaars van Bitcoin in staat zijn om dit soort complexe problemen in een korte tijd op te lossen. Het is natuurlijk zeer positief om dit te zien, maar aan de andere kant is het ook confronterend om te zien dat dit soort fouten gemaakt worden.

Deze bug is uiteindelijk zonder veel problemen verholpen, maar wat nou als de nodes en miners niet akkoord waren gegaan met de nieuwe versie. Als dat was gebeurd had dat wel eens het einde van de cryptomunt kunnen betekenen. Wanneer een zelfde situatie zich vandaag de dag zou voordoen, zou dat er voor kunnen zorgen dat vele investeerders al hun cryptomunten kwijt raken. Dat zou over de hele wereld voor miljarden schade op kunnen leveren. Als dat gebeurt worden heel veel mensen daar de dupe van. 

Het is dus belangrijk om er rekening mee te houden dat dit soort situaties in de toekomst vaker voor kunnen komen. De kans is aanwezig dat een volgende bug minder makkelijk te verhelpen is dan dit voorbeeld uit 2010. Dat zou in de toekomst dus een grote bedreiging voor het hele netwerk van Bitcoin kunnen zijn. 

Minen

Een heel belangrijk onderdeel van het netwerk van Bitcoin is het minen. Op dit moment zijn er allerlei bedrijven die samen voor miljarden aan apparatuur neerzetten om Bitcoin te kunnen minen. Dat zorgt er voor dat het mogelijk is om het netwerk in de lucht te houden. Als deze miners om wat voor reden dan ook hun interesse in de cryptomunt zouden verliezen, kan dat een bedreiging zijn voor de toekomst van Bitcoin. 

In principe is het minen van cryptomunten een constante strijd tussen alle computers op het netwerk. Het proof-of-work protocol zorgt er voor dat deze strijd in goede banen wordt geleid. De computers vechten deze strijd uit op basis van rekenkracht. Het is dus zo dat een computer met meer rekenkracht een grotere kans maakt om de strijd te ‘winnen’. De winnende computer krijgt Bitcoin als beloning. Daardoor is het voor bedrijven interessant om te investeren in dure en extreem snelle computers zodat ze de cryptomunt kunnen minen. 

Je zet dus computerkracht in om cryptomunten te verdienen. Het is namelijk ook mogelijk om andere cryptomunten te minen. De interesse voor het minen is op dit moment nog steeds groeiende. Dat komt vooral doordat er steeds meer bedrijven zijn die besluiten om te investeren in allerlei dure computers met veel rekenkracht. Zolang er winst mee te maken valt zullen er altijd genoeg partijen zijn die het interessant vinden. Daardoor is de verwachting van experts dat de interesse voor het minen nog niet zal verdwijnen. 

Tot aan het jaar 2140 kunnen miners rekenen op extra subsidie wanneer ze er in slagen om een nieuw blok te creëren. Die subsidie bestaat uit nieuw uitgegeven Bitcoin in ruil voor de moeite die hun computer heeft gedaan. Ze krijgen ook nog een beloning die gebaseerd is op het aantal transacties dat verwerkt is. 

Dit totaalplaatje heeft er voor gezorgd dat het minen van Bitcoin voor veel bedrijven erg interessant is. Het is namelijk met de juiste apparatuur goed mogelijk om veel winst te maken door te minen. In het begin van het netwerk waren de meeste miners mensen die individueel aan het minen waren. Dat is op dit moment bijna niet meer mogelijk doordat bedrijven enorme bedragen investeren in allerlei computers. Op die manier is het voor een individu eigenlijk niet meer mogelijk om de strijd te winnen. Voor het netwerk is dit positief aangezien het netwerk hier alleen maar sterker door wordt. 

Als in de toekomst de opbrengsten van het minen minder worden of als de prijs van Bitcoin ineens sterk daalt, kan dat er voor zorgen dat het niet meer lucratief is om te minen. Dat zou er namelijk voor kunnen zorgen dat het hele netwerk ten onder gaat. Daar heeft Satoshi gelukkig iets op bedacht. De moeilijkheid veranderd namelijk wanneer het aantal miners toeneemt of afneemt. Het is namelijk moeilijker om de strijd te winnen wanneer er veel mensen tegelijk aan het minen zijn. Als de interesse in het minen afneemt is het dus makkelijker om hier winst mee te maken. Daardoor zal het minen van Bitcoin voorlopig zeer interessant blijven. 

Wanneer de Bitcoin een redelijke prijs heeft zal het dus voor genoeg mensen interessant zijn om deze te gaan minen. Dat zorgt er dan weer voor dat de computerkracht op het netwerk toeneemt waardoor het netwerk veiliger is. Het is dus voor iedereen op het netwerk van belang dat er genoeg mensen bezig zijn met minen. De partijen die minen doen dit echter niet vanuit liefdadigheid. Als het niet meer winstgevend is zullen de meeste mensen geen cent meer investeren in het minen. 

51% aanval

Een 51% aanval houdt in dat een groep miners meer dan vijftig procent van de mining capaciteit op het netwerk in handen heeft. Als een partij meer dan de helft van de rekenkracht die is aangesloten op het netwerk in handen heeft, heeft die partij als het ware de macht over het netwerk. Het is namelijk zo dat alle beslissingen worden gemaakt door het meeste stemmen gelden principe. Daardoor is het zo dat als iemand meer dan de helft van de rekenkracht bezit, diegene de regels kan maken. Dat zorgt er onder andere voor dat diegene één Bitcoin meerdere keren kan uitgeven op het netwerk. 

Dat is dan ook de reden dat het belangrijk is dat er genoeg miners aangesloten zijn op het netwerk. Als dat niet het geval is kan dat er voor zorgen dat het voor criminelen relatief eenvoudig is om het netwerk over te nemen. Bij Bitcoin is het gevaar dat dit gebeurt niet groot aangezien er een heleboel verschillende partijen bezig zijn met minen. In de toekomst zou dit wel een gevaar kunnen zijn als de interesse in het minen afneemt. Dit zou Bitcoin veel schade kunnen toebrengen. Het is dan ook belangrijk dat er genoeg partijen geïnteresseerd zijn in het minen van de cryptomunt. 

Er is in het verleden één keer een scenario geweest wat erg veel leek op een 51% aanval. In het jaar 2014 was er één partij die meer dan de helft van de rekenkracht op het netwerk in handen had. Daardoor was het voor die partij mogelijk om meerdere keren dezelfde cryptomunt uit te geven. De partij die deze rekenkracht in handen had was de miningpool Gigahash. Gelukkig hadden zij geen kwaad in hun zin en is er daardoor niet gebeurd. 

De miningpool beloofde plechtig dat ze geen misbruik zouden maken van hun positie. Relatief kort daarna werd er een DDoS aanval uitgevoerd op de miningpool. Dat was voor veel gebruikers van de pool de aanleiding om over te stappen naar een andere aanbieder. Doordat veel mensen daar voor kozen had de miningpool niet meer genoeg rekenkracht om het netwerk over te nemen. Dat zorgde er voor dat het netwerk van Bitcoin weer gewoon verder kon. 

De mensen van Gigahash hadden er weinig baat bij dat ze meer dan de helft van de rekenkracht op het netwerk in handen hadden. Ze waren wel in de positie om allerlei vervelende dingen te doen wanneer ze dat wouden. Het heeft in principe weinig zin om een 51% aanval uit te voeren op Bitcoin. Dat komt doordat de rest van de gebruikers zich relatief eenvoudig kan afsplitsen van het originele netwerk. Als dat gebeurt heeft de hele aanval eigenlijk geen nut gehad. Bij andere cryptomunten is de kans dat dit lukt vaak veel groter. 

Quantum computers

‘De computers van de toekomst zouden volgens veel critici een grote bedreiging voor het netwerk van Bitcoin kunnen zijn. Er worden vaak meerdere redenen genoemd waardoor dit zo zou zijn. Door quantum computers zou het in theorie mogelijk zijn om de codes van verschillende Bitcoin wallets te kraken. Het is wel belangrijk om er rekening mee te houden dat dit puur theoretisch is. In de praktijk is dat op dit moment nog lang niet mogelijk. 

Het is mogelijk om de pricate key die iemand voor de beveiliging van zijn of haar wallet gebruikt goed te raden. Dat kan door een computer allerlei verschillende combinaties van verschillende tekens in te laten voeren in de wallet van iemand anders. De kans is extreem klein dat de computer deze tekens goed raadt, maar als je het lang genoeg blijft proberen is dat niet onmogelijk. Er zijn in het verleden waarschijnlijk een heleboel pogingen geweest om dit te doen, maar er is nog geen geval bekend waarbij dit is gelukt. Dat zegt in principe al genoeg over de mate waarop zo’n wallet beveiligd is. 

Op Twitter kwam de discussie over dit onderwerp op gang. Iemand beweerde namelijk in een tweet dat de dagen van Bitcoin binnenkort voorbij zijn. Dat zou komen doordat er nieuwe en extreem snelle computers op komst zijn. Daardoor zou het relatief eenvoudig zijn om de code van iemand anders zijn wallet te kraken. Bitcoin developer Luke Dash legde als reactie op deze tweet uit hoelang het op dit moment duurt om een verouderd Bitcoin adres te kraken als je gebruik maakt van de snelste grafische kaart van dit moment. 

Om met de snelheid waarop een computer rekent wanneer deze gebruik maakt van die grafische kaart duurt het volgens de developer gemiddeld zo’n 38593493520073954175290747912192 jaar voordat deze code goed wordt geraden. Het is belangrijk om er rekening mee te houden dat het hierbij gaat om het kraken van een ouder Bitcoin adres. De nieuwere adressen zijn namelijk beter beveiligd dan deze oude. Dat betekent dus dat je om een nieuwer adres kraken nog veel langer bezig bent dan bij het kraken van een oude. 

Danny Diekroeger is developer voor de Cash App en liet op een andere manier zien dat de Bitcoin nog lang niet in gevaar wordt gebracht door de komst van snellere computers. Het is namelijk zo dat hij wanneer hij ongeveer 1000000000 keer de computerkracht zou hebben die hij nu heeft, naar eigen zeggen zo’n 100 jaar lang moet gokken om een kans van slagen van 0,0000000000000000000001 procent te hebben om een private key te ontdekken waar ook daadwerkelijk saldo op staat. 

Dit soort voorbeelden laten zien dat het nog jarenlang gaat duren voordat er een computer is die überhaupt kans maakt om de private key van iemand goed te raden. Dat zorgt er dan weer voor dat veel mensen met volle vertrouwen hun Bitcoin durven op te slaan in een eigen wallet. Het is natuurlijk wel belangrijk om in de toekomst goed na te denken over de manier waarop zo’n wallet beveiligd is. Als je niet kritisch naar deze beveiliging kijkt is de kans aanwezig dat je bepaalde belangrijke punten mist. 

Tegen de tijd dat er wel computers op de markt zijn die in staat zijn om zo’n private key goed te raden, is de beveiliging van dit soort wallets waarschijnlijk een stuk beter geworden. Er zijn tegen die tijd namelijk allerlei nieuwe soorten technologie die er voor kunnen zorgen dat een wallet op een betere manier beveiligd wordt. Daardoor kun je er dus vanuit gaan dat jouw Bitcoin voorlopig op een veilige plek is opgeslagen. Veel experts verwachten namelijk dat de beveiliging van wallets de komende jaren erg zal gaan verbeteren. 

Rampen

Je zult misschien niet snel de link leggen tussen Bitcoin en natuurrampen, maar een natuurramp zou wel degelijk invloed kunnen hebben op de koers van Bitcoin. Dat komt doordat het hele Bitcoin netwerk natuurlijk afhankelijk is van stroom. Wanneer er door wat voor reden dan ook geen stroom meer beschikbaar is, kan dat er voor zorgen dat het hele netwerk in elkaar stort. Er is eigenlijk geen enkele manier om je voor te bereiden op een situatie zoals deze. Het is namelijk zo dat je nooit ver van tevoren kunt inschatten of er een natuurramp aan zit te komen of niet. Als dat wel het geval is zijn er in principe weinig maatregelen die je kunt nemen. 

bitcoin

Doordat het netwerk van Bitcoin over de hele wereld wordt gebruikt, is de kans dat dit omvalt door een natuurramp erg klein. In principe is het zo dat de hele wereld zonder stroom zou moeten zitten om er voor te zorgen dat het hele netwerk uit de lucht is. De nodes van het netwerk zijn namelijk verspreid over de hele wereld. Dat heeft er voor gezorgd dat het netwerk relatief goed beveiligt is tegen dit soort rampen. De kans dat de hele wereld op hetzelfde moment zonder stroom komt te zitten is namelijk erg klein. 

Als dat zou gebeuren zou dat niet alleen het einde van Bitcoin betekenen. In principe valt de hele financiële structuur zoals wij hem kennen dan om. Dit zou natuurlijk rampzalige gevolgen hebben. Als dit zou gebeuren zouden er misschien zelfs nieuwe kansen ontstaan voor de cryptomunt. Dat komt doordat een decentrale munt zoals Bitcoin juist op zo’n moment ideaal zou zijn. Op die manier kunnen alle landen samen werken aan het opnieuw opbouwen van een nieuw financieel systeem. 

Veel experts zijn er van overtuigd dat Bitcoin een wereld zonder stroom zou kunnen overleven. In de ruimte is er namelijk een satelliet genaamd de Bockstream satelliet. Wanneer er geen internet meer is zou je via deze satelliet kunnen handelen in Bitcoin. Dat zorgt er voor dat het zeker mogelijk is om zonder internet Bitcoin te verhandelen. Het enige wat je op dat moment nodig hebt is de juiste hardware om de satelliet te bereiken. Bitcoin heeft alleen een manier nodig om te communiceren, op dit moment is dat het wereldwijde internet, maar in de toekomst zou dit ook zeker op een aantal andere manieren kunnen. 

Conclusie

De conclusie die je kunt trekken na het lezen van deze tekst is de volgende: Bitcoin loopt op dit moment weinig gevaar. Dat komt doordat er wel een hoop zaken zijn die in theorie een bedreiging kunnen vormen voor Bitcoin, maar in de praktijk is het zeer onwaarschijnlijk dat dit soort situaties zich zullen voordoen. Door de manier waarop Bitcoin is ontwikkelt, is het bijna onmogelijk dat het netwerk zal verdwijnen. Het is natuurlijk mogelijk dat er allerlei vervelende dingen gebeuren wanneer een developer een kapitale fout maakt. Als dat gebeurt kan dat grote invloed hebben op het succes van Bitcoin. 

Zo’n fout zou wel ontzettend groot moeten zijn als dat de oorzaak zou worden van het verdwijnen van Bitcoin. Het is bijna niet mogelijk dat één persoon zo’n grote fout maakt dat het hele netwerk ten onder gaat. Natuurlijk is het mogelijk dat een fout van één persoon grote invloed heeft op de koers van de Bitcoin, maar dat deze ten onder zou gaan door zo’n fout is bijna niet mogelijk. 

In principe is de grootste bedreiging voor Bitcoin het feit dat er wereldwijd veel politici zijn die niet positief tegenover Bitcoin staan. Dat is zo gevaarlijk doordat deze politici een grote invloed hebben op het doen en laten van het volk. Als bijvoorbeeld de Nederlandse overheid besluit om het verhandelen van Bitcoin te verbieden, zal dat er voor zorgen dat een heleboel traders afstand zullen doen van de handel in Bitcoin. Dat is logisch aangezien zij niet het risico willen lopen dat ze opgepakt worden of iets dergelijks. 

In ons land hoeven we niet zo bang te zijn dat zo’n situatie zich voordoet. Er zullen in de toekomst vast nog allerlei nieuwe regels en wetten komen over de handel in cryptomunten zoals Bitcoin, maar een verbod is erg onwaarschijnlijk in Nederland. Er zijn wel een aantal landen op de wereld waar zo’n verbod een stuk minder onwaarschijnlijk is. Wanneer er veel andere landen zijn die de handel in Bitcoin verbieden heeft dat een zeer negatieve invloed op de koers van de cryptomunt. Dat zou ervoor kunnen zorgen dat investeerders een hoop verlies maken. 

Kortom, wij hoeven niet bang te zijn voor de verschillende bedreigingen voor Bitcoin. Het is wel belangrijk om het nieuws rondom de cryptomunt goed te volgen. Op die manier kun je er voor zorgen dat je een eventuele drastische daling van de koers voor bent. Daardoor zul je dus voorkomen dat je grote verliezen lijdt. Dat is natuurlijk nooit zeker, maar het volgen van het nieuws zorgt in ieder geval dat je een voorsprong hebt op een hoop anderen. 

LEREN BELEGGEN IN CRYPTO'S

Meld u hieronder aan en leer gratis hoe je zelf kunt leren beleggen met cryptocurrencies.

Check uw email om uw aanmelding te verifieren. Check ook uw spambox 😉

Er is iets foutgegaan. Probeer het opnieuw.