Is Bitcoin echt zo slecht voor het milieu?

bitcoin

Er zijn veel mensen die niet zulke voorstanders zijn van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van Bitcoin en andere cryptomunten. Er zijn natuurlijk ook verschillende valide argumenten waardoor mensen tegen het gebruik van cryptomunten en blockchain kunnen zijn. Zo zijn er bijvoorbeeld veel mensen die tegen het gebruik van cryptomunten zijn doordat Bitcoin ontzettend veel stroom nodig heeft om goed te kunnen functioneren. 

Iedere keer dat cryptomunten of Bitcoin op een positieve manier in het nieuws komen, krijgen we ook krantenkoppen te zien met teksten als ‘Bitcoin verbruikt meer stroom dan sommige landen’ of ‘cryptomunten zorgen samen voor klimaatramp’. Veel mensen zijn geneigd om dit direct te geloven. Natuurlijk zit hier zeker een kern van waarheid in, maar het is wel erg belangrijk dat iedereen zich eerst eens goed verdiept in de informatie die hierover bekend is. 

Door zelf onderzoek te doen naar dit soort krantenberichten, kun je een beter beeld krijgen van de waarheid. Als je wilt weten hoeveel stroom het netwerk van Bitcoin gebruikt, is het slim om hier zelf onderzoek naar te doen in plaats van blind te geloven wat er op bepaalde media wordt gezegd. Bovendien is het doen van eigen onderzoek naar dit soort onderwerpen erg leuk en leerzaam. Je krijgt hierdoor steeds meer kennis over cryptomunten en alles wat hiermee te maken heeft. 


Als je veel onderzoek doet naar de voor-en-nadelen van cryptomunten, krijg je steeds meer kennis over dit onderwerp. Daarom is het ook voor het doen van investeringen erg handig om onderzoek te doen naar dit soort onderwerpen. Ook al heeft dit misschien niet direct invloed op de keuzes die je maakt als het om investeringen draait, ontwikkel je hierdoor toch meer kennis. Op de lange termijn zal deze kennis zeker van pas komen wanneer je op zoek gaat naar nuttig projecten om in te investeren. 

Het is bijvoorbeeld mogelijk om op zoek te gaan naar projecten die er vooral op gericht zijn om de wereld op hun manier te verbeteren. Door je eens te verdiepen in het energieverbruik van cryptomunten kun je hier meer aandacht aan besteden wanneer je onderzoek doet. Dit is natuurlijk een zeer belangrijke eigenschap van een cryptomunt aangezien de hoeveelheid energie die nodig is om een netwerk draaiende te houden grote invloed heeft op de schaalbaarheid van het netwerk.

Als een netwerk erg veel energie nodig heeft om transacties te valideren betekent dat dat het netwerk slechts tot op een zekere hoogte schaalbaar is. Dat houdt in dat het niet zo is dat iedereen die op de wereld woont gebruik zou kunnen maken van de cryptomunt. Er is dan simpelweg niet genoeg energie om dit netwerk draaiende te houden. Gelukkig zijn er al verschillende manieren om op een efficiëntere manier gebruik te maken van een blockchain. Dat komt doordat er verschillende consensus algoritmes kunnen worden gebruikt. 

bitcoin 6 scaled

Waarvoor wordt de stroom van het Bitcoin netwerk verbruikt?

Om te begrijpen waarom een netwerk zo veel stroom nodig kan hebben, is het van belang dat je er voor zorgt dat je begrijpt waar de stroom die dit netwerk gebruikt naartoe gaat. Het kan per cryptomunt erg verschillend zijn waar alle stroom voor wordt gebruikt. In principe wordt het wel voor hetzelfde doel gebruikt, maar dit doel wordt op een andere manier bereikt. Het is bij Bitcoin zo dat de stroom verbruikt wordt door de miners die er voor zorgen dat blokken worden gevalideerd en dat de blockchain veilig is. 

Consensus algoritme

Het is van belang om eerst te begrijpen hoe een blockchain werkt. Eigenlijk is een blockchain een grote database waarbij er niemand is die meer macht heeft dan de anderen. Dat is het bijzondere aan een blockchain. Omdat er niet één partij is die de macht heeft over de rest van de partijen die zich hebben aangesloten bij het netwerk, is het nodig om op een andere manier te voorkomen dat fraude mogelijk is. Dit gebeurt door middel van een consensus algoritme. 

Er zijn verschilende soorten consensus algoritmes. Een consensus algoritme zorgt ervoor dat een blockchain op een eerlijke en veilige manier draaiende blijft. Daarvoor zijn nodes nodig. Dit zijn simpelweg mensen die hun computer op de een of andere manier in dienst stellen van het netwerk. Bij Bitcoin doen zij dat door hun computer te laten minen. Het minen van cryptomunten is enkel mogelijk bij een blockchain die werkt met een proof of work algoritme. 

Bij proof of work proberen alle miners tegelijkertijd om hun computer dezelfde moeilijke som op te laten lossen. Het is van belang om een snelle computer te hebben aangezien je natuurlijk wilt zorgen dat jij als eerste de som hebt opgelost. De computer die de som als eerste heeft weten op te lossen krijgt de kans om een blok in de blockchain te valideren. Hierdoor wordt het blok met daarin een aantal transacties versleuteld waardoor het niet meer mogelijk is om dit aan te passen. 

Doordat het niet mogelijk is om een blockchain achteraf aan te passen, is het systeem uiterst veilig. Het enige nadeel hiervan is dan wel het feit dat de energie die voor het Bitcoin netwerk wordt gebruikt op een zeer onefficiënte manier wordt gebruikt. Er is immers slechts één miner die een blok kan valideren. De andere duizenden miners hebben hun computer hard laten werken zonder dat dit resultaat had. Daarom is alle stroom die zij hebben verbruikt dus als het ware voor niets gebruikt. 

Sommige mensen zeggen daarom dat het beter zou zijn als al vooraf bepaald zou worden wie het volgende blok in de blockchain van Bitcoin zou mogen valideren. Toch zou dit in de praktijk zorgen voor een ontzettende downgrade qua veiligheid van het netwerk. Er is dan namelijk iedere keer één partij die van tevoren weet dat diegene de macht krijgt. Het is dan niet ondenkbaar dat het wel mogelijk wordt om te frauderen met Bitcoins waardoor het netwerk niet meer veilig is.

De som die door de computer van een miner moet worden opgelost wordt steeds moeilijker gemaakt door het algoritme. Dit heeft een aantal voordelen, maar er zitten ook zeker nadelen aan verbonden. Zo is het bijvoorbeeld voor de veiligheid van het netwerk alleen maar goed dat het steeds moeilijker wordt om een blok te ‘minen’. Hierdoor is er namelijk steeds meer rekenkracht nodig om het netwerk draaiende te houden. Tegelijkertijd zorgt dit ervoor dat het lastiger is om een 51% aanval uit te voeren.

51% aanval

Het is op dit moment eigenlijk niet mogelijk om een 51% aanval uit te voeren op het netwerk van Bitcoin. Een 51% aanval is de situatie waarin één partij meer dan de helft van de rekenkracht op het netwerk in handen heeft en daardoor wijzigingen kan aanbrengen in de blockchain. Dat wordt steeds moeilijker naarmate de moeilijkheid van het minen ook omhoog gaat. De miners hebben namelijk steeds betere apparatuur nodig om de blokken te minen. 

Doordat zij betere apparatuur nodig hebben die meer rekenkracht nodig heeft, is de totale rekenkracht op het netwerk ook altijd aan het stijgen. Hierdoor is het voor mensen die een 51% aanval willen doen een stuk lastiger om dit voor elkaar te krijgen. Bij Bitcoin is daar door het grote aantal gebruikers en miners eigenlijk geen mogelijkheid toe. Het is dus erg fijn dat de moeilijkheid voor de miners steeds hoger wordt, maar dit heeft ook nadelen. 

Hoog energieverbruik

Hoe moeilijker het minen van Bitcoin wordt, hoe meer rekenkracht en dus hoe meer stroom er nodig is om het netwerk draaiende te houden. Dit is natuurlijk niet goed voor het milieu aangezien het stroomverbruik van het Bitcoin netwerk alleen maar aan het toenemen is. Dat komt ook door de manier waarop proof of work werkt. Bijna iedereen die probeert te minen is eigenlijk gewoon stroom aan het verspillen. Dit gebeurt op ontzettend grote schaal waardoor dit zeker impact heeft op het milieu. 

Het energieverbruik van het netwerk van Bitcoin neemt niet per se toe wanneer er meer transacties worden gedaan. Dit neemt enkel toe wanneer de waarde van één Bitcoin stijgt. Dat komt doordat je als miner een vast aantal Bitcoins krijgt wanneer je een blok valideert. Op dit moment gaat het om 6,25 Bitcoins. Hoe meer één Bitcoin waard is, hoe interessanter dit wordt voor miners. Naarmate er meer miners op het netwerk zijn, zal de moeilijkheidsgraad van het minen ook toenemen. 

bitcoin 8 scaled

10 minuten

De moeilijkheid van de som die door de miners moet worden opgelost wordt door het consensus algoritme aangepast op het aantal miners en op de apparatuur die deze miners gebruiken. Het is namelijk de bedoeling dat er ongeveer iedere tien minuten één nieuw blok wordt aangemaakt. Om dit voor elkaar te krijgen is het natuurlijk van belang dat de moeilijkheid van de op te lossen som steeds aangepast wordt. Het nadeel hiervan is het feit dat het energieverbruik van het netwerk daarmee ook zal stijgen.

Hoeveel energie is er nodig voor het Bitcoin netwerk?

Het is leuk om eens te kijken naar de verbruikte hoeveelheid energie van het Bitcoin netwerk. Hoeveel energie er precies wordt gebruikt is moeilijk te zeggen, maar de Universiteit van Cambridge heeft hier onderzoek naar gedaan. Het resultaat van dit onderzoek was dat Bitcoin ongeveer 120 TWh per jaar gebruikt. Dit is vergelijkbaar met het energieverbruik van landen als Argentinië, Noorwegen of Nederland. Het is dus zeker geen misvatting dat er ontzettend veel stroom nodig is voor sommige cryptomunten. 

Toch is de hoeveelheid energie die wordt gebruikt niet per se het meest relevante deel van dit onderzoek. Het is namelijk veel belangrijker waar deze stroom van afkomstig is. Als al deze stroom afkomstig is van fossiele brandstoffen, is dit ontzettend slecht voor het milieu, maar als het bijvoorbeeld met zonne-energie is opgewekt, valt dit eigenlijk best mee. Natuurlijk is het niet zo dat alle miners hun stroom van dezelfde bron halen, maar gelukkig heeft de Universiteit van Cambridge hier ook onderzoek naar gedaan. 

Halving

Het is ook zo dat er eens in de zoveel tijd een ‘halving’ van de beloning die miners krijgen plaatsvindt. De volgende halving zal naar verwachting plaatsvinden in 2024. Dat betekent dat de beloning die miners krijgen vanaf dan nog maar de helft is van de beloning die zij op dit moment krijgen. Dit moet ervoor zorgen dat het minen minder aantrekkelijk wordt voor een deel van de miners. Hierdoor zal de hoeveelheid energie die het netwerk nodig heeft sterk afnemen. 

Groene stroom

Het is natuurlijk erg belangrijk om een netwerk als dat van Bitcoin zo veel mogelijk te laten draaien op groene stroom. Toch zijn veel miners hier niet mee bezig aangezien groene stroom normaal gesproken duurder is dan grijze stroom. Een miner is doorgaans niet erg begaan met het milieu, maar wil liever zo veel mogelijk verdienen. Door de grote hoeveelheid stroom die wordt verbruikt kan een kleine verandering in de kosten van de stroom al zorgen voor het verschil tussen winst en verlies voor mensen die Bitcoin minen. 

De Universiteit van Cambridge heeft tijdens haar onderzoek ook gekeken naar de mate waarin groene stroom wordt verbruikt door mensen die Bitcoin minen. Het is van belang om eerst eens te kijken naar de plek waar deze stroom wordt verbruikt. Als stroom een lange afstand moet overbruggen, zorgt dat er voor dat niet alle stroom de hele reis overleefd. Er gaat namelijk op verschillende manieren energie verloren. Daarom is het slimmer om stroom zo lokaal mogelijk te gebruiken. 

Hoe duur stroom op één plek is, is afhankelijk van de vraag en van het aanbod. Er zijn veel plekken waar een overschot aan stroom is waardoor het erg goedkoop is. Dit is ideaal voor mensen die van plan zijn om Bitcoins te minen. Zij willen immers dat de stroom die ze gebruiken zo goedkoop mogelijk is. Daarom is het voor hen logisch om naar dit soort gebieden te gaan. In principe is dit ook nog eens vele malen minder slecht voor het milieu. Dat komt doordat zij het overschot van de stroom verbruiken.

Op plekken waar een overschot aan stroom is kun je goedkoop stroom kopen omdat het toch niet allemaal op wordt gemaakt. Als je dit doet om Bitcoin te minen zorg je er in essentie voor dat er minder stroom wordt verspild, in plaats van dat er meer stroom wordt opgewekt. Daarom is het voor miners bijvoorbeeld ideaal om zich te settelen in China of Oekraïne waar de stroom door een overschot zeer goedkoop is. Dit is bovendien minder slecht voor het milieu. 

Uit het onderzoek van de Universiteit van Cambridge is gebleken dat zo’n driekwart van de miners deels gebruik maakt van groene stroom om te minen. Dat klinkt als een groot deel, maar in totaal is iets meer dan één derde van de totale stroom die verbruikt wordt door cryptomunten met een proof of work algoritme hernieuwbaar. Toch brengt waterkracht het grootste deel van de energie binnen het netwerk van Bitcoin. Dit komt doordat er in China gebieden zijn waar veel meer water-energie wordt opgewekt dan wordt gebruikt. 

bitcoin 7 scaled

De miners kiezen er natuurlijk graag voor om in deze regio’s te starten met minen. Vooral in de seizoenen waarin veel regen valt is het handig om in deze gebieden stroom te kopen. Er wordt dan vaak meer dan twee keer zo veel stroom opgewekt als er in de regio wordt verbruikt. Hierdoor wordt de stroom ontzettend goedkoop en kunnen miners dus meer winst maken. Bovendien maken zij dan gebruik van groene stroom waardoor het ook nog eens goed is voor het milieu. 

Aardgas

Er wordt veel aardgas gebruikt om de energie te winnen die uiteindelijk gebruikt wordt door Bitcoin-miners. Dat klinkt natuurlijk als iets wat het milieu ontzettend belast, maar in werkelijkheid valt dat best mee. Een deel van het gas wat wordt gebruikt om stroom op te wekken is namelijk afkomstig van gasaffakkeling. Dit is een proces waarbij overtollig gas wat bijvoorbeeld vrijkomt bij het winnen van aardolie wordt verbrand. Het gas heeft geen andere functie behalve het opwekken van stroom. 

Dit is sowieso een bijproduct van aardolie en daarom is het in principe niet vervuilender voor het milieu om hier stroom mee op te wekken. Dat zorgt er immers alleen voor dat het gas nog voor iets nuttigs wordt gebruikt in plaats van zomaar verbrandt. In principe groeit het verbruik van Bitcoin dan wel, maar de CO2 die vrijkomt bij het opwekken van deze stroom is in principe evenveel als zonder het netwerk van Bitcoin. Het is dus zeker zo dat Bitcoin veel stroom verbruikt, maar een relatief groot deel is een overschot wat sowieso verbruikt zou worden.

LEREN BELEGGEN IN CRYPTO'S

Meld u hieronder aan en leer gratis hoe je zelf kunt leren beleggen met cryptocurrencies.

Check uw email om uw aanmelding te verifieren. Check ook uw spambox 😉

Er is iets foutgegaan. Probeer het opnieuw.